• การออกเสียงคำว่า Libię Libię [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Tripoli Tripoli [en]
 • การออกเสียงคำว่า مصراته مصراته [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Tripolitania Tripolitania [la]
 • การออกเสียงคำว่า Tobruk Tobruk [pl]
 • การออกเสียงคำว่า الآدم الآدم [ar]
 • การออกเสียงคำว่า عالم هَمْزة عالم هَمْزة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Kyrene Kyrene [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Σύρτις Σύρτις [el]
 • การออกเสียงคำว่า Τρίπολης Τρίπολης [el]
 • การออกเสียงคำว่า إقليم طرابلس إقليم طرابلس [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Via Balbia Via Balbia [it]
 • การออกเสียงคำว่า Forte Maddalena Forte Maddalena [it]
 • การออกเสียงคำว่า القيقب القيقب [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الخروبة الخروبة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تاكنس تاكنس [ar]
 • การออกเสียงคำว่า توكرة توكرة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Golfo della Sirte Golfo della Sirte [it]
 • การออกเสียงคำว่า Arco dei Fileni Arco dei Fileni [it]
 • การออกเสียงคำว่า Δαναός Δαναός [el]
 • การออกเสียงคำว่า خليج سرت خليج سرت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า قورينا قورينا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Augila Augila [la]
 • การออกเสียงคำว่า مرادة مرادة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Sirte Sirte [it]
 • การออกเสียงคำว่า Κυρηναϊκή Κυρηναϊκή [grc]
 • การออกเสียงคำว่า صبراتة‎ صبراتة‎ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า سيدي صالح سيدي صالح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า المقرون‎ المقرون‎ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Λέπτις Μάγκνα Λέπτις Μάγκνα [el]