หมวดหมู่:

lh

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlh

  • การออกเสียง : talha talha [tr]
  • การออกเสียง : dedilhar dedilhar [pt]
  • การออกเสียง : olheiras olheiras [pt]
  • การออกเสียง : quelha quelha [pt]
  • การออกเสียง : zarolho zarolho [pt]
  • การออกเสียง : valha valha [pt]