หมวดหมู่:

lexicography

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlexicography

 • การออกเสียง : mahalo mahalo [haw]
 • การออกเสียง : K-pop K-pop [en]
 • การออกเสียง : Bundesliga Bundesliga [de]
 • การออกเสียง : chillax chillax [en]
 • การออกเสียง : bruv bruv [en]
 • การออกเสียง : Whovian Whovian [en]
 • การออกเสียง : ransomware ransomware [en]
 • การออกเสียง : totes totes [en]
 • การออกเสียง : diss (verb) diss (verb) [en]
 • การออกเสียง : water footprint water footprint [en]
 • การออกเสียง : enabler enabler [en]
 • การออกเสียง : race walking race walking [en]
 • การออกเสียง : Twitterati Twitterati [en]
 • การออกเสียง : Skate Dad Skate Dad [en]
 • การออกเสียง : panko panko [ja]
 • การออกเสียง : eco-driving eco-driving [en]
 • การออกเสียง : geoinformation geoinformation [en]
 • การออกเสียง : debt ceiling debt ceiling [en]
 • การออกเสียง : droolworthy droolworthy [en]
 • การออกเสียง : zane (verb) zane (verb) [en]
 • การออกเสียง : blood (person) blood (person) [en]
 • การออกเสียง : moany moany [en]
 • การออกเสียง : aptonym aptonym [en]
 • การออกเสียง : purple state purple state [en]
 • การออกเสียง : skanky hoes skanky hoes [en]
 • การออกเสียง : dater dater [en]
 • การออกเสียง : Robin Hood tax Robin Hood tax [en]
 • การออกเสียง : bandage dress bandage dress [en]
 • การออกเสียง : Props Props [en]
 • การออกเสียง : minimoon minimoon [en]
 • การออกเสียง : death slide death slide [en]
 • การออกเสียง : green technology green technology [en]
 • การออกเสียง : sovereign debt sovereign debt [en]
 • การออกเสียง : lookup (noun) lookup (noun) [en]
 • การออกเสียง : aquaponics aquaponics [en]
 • การออกเสียง : alpha geek alpha geek [en]
 • การออกเสียง : eye-rolling eye-rolling [en]
 • การออกเสียง : virality virality [en]
 • การออกเสียง : extra-snacky extra-snacky [en]
 • การออกเสียง : geodata geodata [en]
 • การออกเสียง : yoof yoof [en]
 • การออกเสียง : autostereoscopic autostereoscopic [en]
 • การออกเสียง : CMS CMS [en]
 • การออกเสียง : Peter Roget Peter Roget [en]
 • การออกเสียง : scudetto scudetto [it]
 • การออกเสียง : infomaniac infomaniac [en]
 • การออกเสียง : infomania infomania [en]
 • การออกเสียง : boomburb boomburb [en]
 • การออกเสียง : Robert Burchfield Robert Burchfield [en]
 • การออกเสียง : whatevs whatevs [en]
 • การออกเสียง : in the zone in the zone [en]
 • การออกเสียง : obvs obvs [en]
 • การออกเสียง : swift-boat swift-boat [en]
 • การออกเสียง : cacography cacography [en]
 • การออกเสียง : e-dating e-dating [en]
 • การออกเสียง : SIFI SIFI [en]
 • การออกเสียง : mountweazels mountweazels [en]