หมวดหมู่:

letterario

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงletterario

 • การออกเสียง : seco seco [es]
 • การออกเสียง : nescio nescio [la]
 • การออกเสียง : postremo postremo [la]
 • การออกเสียง : sago sago [eo]
 • การออกเสียง : bruire bruire [it]
 • การออกเสียง : mercede mercede [it]
 • การออกเสียง : fumido fumido [it]
 • การออกเสียง : guata guata [es]
 • การออกเสียง : fortitudine fortitudine [it]
 • การออกเสียง : elegiaco elegiaco [es]
 • การออกเสียง : neanco neanco [it]
 • การออกเสียง : intesto intesto [it]
 • การออกเสียง : meco meco [it]
 • การออกเสียง : periclitare periclitare [ro]
 • การออกเสียง : monomano monomano [fr]
 • การออกเสียง : prece prece [pt]
 • การออกเสียง : asolare asolare [it]
 • การออกเสียง : purità purità [it]
 • การออกเสียง : nazio nazio [it]
 • การออกเสียง : olente olente [it]
 • การออกเสียง : tabe tabe [pt]
 • การออกเสียง : rivider rivider [it]
 • การออกเสียง : avvolpacchiarsi avvolpacchiarsi [it]
 • การออกเสียง : intollerando intollerando [it]
 • การออกเสียง : schiomare schiomare [it]
 • การออกเสียง : malinconioso malinconioso [it]
 • การออกเสียง : prosapia prosapia [es]
 • การออกเสียง : trinacrio trinacrio [it]
 • การออกเสียง : quadragenario quadragenario [it]
 • การออกเสียง : estravagante estravagante [it]
 • การออกเสียง : invido invido [it]
 • การออกเสียง : monarcomaco monarcomaco [it]
 • การออกเสียง : Strapaese Strapaese [it]
 • การออกเสียง : speme speme [it]
 • การออกเสียง : uvifero uvifero [it]
 • การออกเสียง : quadragesimo quadragesimo [it]
 • การออกเสียง : adontare adontare [it]
 • การออกเสียง : putrire putrire [it]
 • การออกเสียง : mondizia mondizia [it]
 • การออกเสียง : putire putire [it]
 • การออกเสียง : avvolpacchiamento avvolpacchiamento [it]
 • การออกเสียง : nettarsi nettarsi [it]
 • การออกเสียง : elisio elisio [it]
 • การออกเสียง : dissono dissono [it]
 • การออกเสียง : appo appo [it]
 • การออกเสียง : mislea mislea [it]
 • การออกเสียง : nevale nevale [it]
 • การออกเสียง : enfio enfio [it]
 • การออกเสียง : trioni trioni [it]
 • การออกเสียง : trisulco trisulco [it]
 • การออกเสียง : elce elce [it]
 • การออกเสียง : antivedere antivedere [it]
 • การออกเสียง : sensuoso sensuoso [it]
 • การออกเสียง : proteismo proteismo [it]
 • การออกเสียง : frugifero frugifero [it]
 • การออกเสียง : ninfale ninfale [it]
 • การออกเสียง : aduggiare aduggiare [it]
 • การออกเสียง : avvedimento avvedimento [it]
 • การออกเสียง : vedovare vedovare [it]
 • การออกเสียง : malprovveduto malprovveduto [it]
 • การออกเสียง : propago propago [it]
 • การออกเสียง : temerità temerità [it]
 • การออกเสียง : lionato lionato [it]
 • การออกเสียง : intercidere intercidere [it]
 • การออกเสียง : remeabile remeabile [it]
 • การออกเสียง : forsennare forsennare [it]
 • การออกเสียง : malsofferente malsofferente [it]
 • การออกเสียง : atra atra [la]
 • การออกเสียง : propinquo propinquo [la]
 • การออกเสียง : intaminato intaminato [it]
 • การออกเสียง : blandizia blandizia [it]
 • การออกเสียง : propinquità propinquità [it]
 • การออกเสียง : propugnacolo propugnacolo [it]
 • การออกเสียง : nimbifero nimbifero [it]
 • การออกเสียง : uveo uveo [it]
 • การออกเสียง : tabido tabido [it]
 • การออกเสียง : forosetta forosetta [it]
 • การออกเสียง : coltrice coltrice [it]
 • การออกเสียง : indomenicato indomenicato [it]
 • การออกเสียง : boccaccevole boccaccevole [it]
 • การออกเสียง : teco teco [it]
 • การออกเสียง : linteo linteo [la]
 • การออกเสียง : aspettanza aspettanza [it]
 • การออกเสียง : manicare manicare [it]
 • การออกเสียง : memorevole memorevole [it]
 • การออกเสียง : estollere estollere [it]
 • การออกเสียง : asiaco asiaco [it]
 • การออกเสียง : senziente senziente [it]
 • การออกเสียง : stranio stranio [it]
 • การออกเสียง : sconvenevole sconvenevole [it]
 • การออกเสียง : invaiolare invaiolare [it]
 • การออกเสียง : intorto intorto [it]
 • การออกเสียง : negligĕre negligĕre [la]
 • การออกเสียง : sonito sonito [it]
 • การออกเสียง : enfiare enfiare [it]
 • การออกเสียง : nericare nericare [it]
 • การออกเสียง : magione magione [it]
 • การออกเสียง : buscalfana buscalfana [it]
 • การออกเสียง : esergo esergo [it]
 • การออกเสียง : malvivo malvivo [it]