หมวดหมู่:

lens

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlens

 • การออกเสียง : Leica Leica [de]
 • การออกเสียง : objektiv objektiv [da]
 • การออกเสียง : Fresnel Fresnel [fr]
 • การออกเสียง : sinar sinar [ind]
 • การออกเสียง : aspheric aspheric [en]
 • การออกเสียง : soczewka soczewka [pl]
 • การออกเสียง : linssi linssi [fi]
 • การออกเสียง : phacocele phacocele [en]
 • การออกเสียง : corelysis corelysis [en]
 • การออกเสียง : zoomlens zoomlens [nl]
 • การออกเสียง : summilux summilux [de]
 • การออกเสียง : 絞り 絞り [ja]
 • การออกเสียง : noctilux noctilux [de]
 • การออกเสียง : フレア フレア [ja]
 • การออกเสียง : 望遠 望遠 [ja]
 • การออกเสียง : 広角 広角 [ja]
 • การออกเสียง : 像高 像高 [ja]
 • การออกเสียง : 画角 画角 [ja]
 • การออกเสียง : 魚眼 魚眼 [ja]
 • การออกเสียง : 収差 収差 [ja]
 • การออกเสียง : 単焦点 単焦点 [ja]
 • การออกเสียง : 結像 結像 [ja]
 • การออกเสียง : கண்ணாடி {kaN-Naa-di} கண்ணாடி {kaN-Naa-di} [ta]
 • การออกเสียง : 後玉 後玉 [ja]
 • การออกเสียง : 前玉 前玉 [ja]
 • การออกเสียง : 口径比 口径比 [ja]
 • การออกเสียง : 手ブレ補正 手ブレ補正 [ja]
 • การออกเสียง : 非球面 非球面 [ja]
 • การออกเสียง : 面間隔 面間隔 [ja]