หมวดหมู่:

lenguaje

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlenguaje

 • การออกเสียง : ortografia
  ortografia [pt]
 • การออกเสียง : pretérito
  pretérito [es]
 • การออกเสียง : croata
  croata [es]
 • การออกเสียง : etrusca
  etrusca [es]
 • การออกเสียง : monosílabos
  monosílabos [es]
 • การออกเสียง : disfemismo
  disfemismo [pt]
 • การออกเสียง : linguage
  linguage [ia]