หมวดหมู่:

lenguaje

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlenguaje

  • การออกเสียง : ortografia ortografia [pt]
  • การออกเสียง : pretérito pretérito [es]
  • การออกเสียง : croata croata [es]
  • การออกเสียง : etrusca etrusca [es]
  • การออกเสียง : monosílabos monosílabos [es]
  • การออกเสียง : disfemismo disfemismo [pt]
  • การออกเสียง : linguage linguage [ia]