หมวดหมู่:

lengua

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlengua

 • การออกเสียง : español español [es]
 • การออกเสียง : tongue tongue [en]
 • การออกเสียง : pronunciación pronunciación [es]
 • การออกเสียง : lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียง : fonética fonética [es]
 • การออกเสียง : lingua lingua [it]
 • การออกเสียง : mihi mihi [la]
 • การออกเสียง : zong zong [ht]
 • การออกเสียง : pronunciaciones pronunciaciones [es]
 • การออกเสียง : brabanzón brabanzón [es]
 • การออกเสียง : campo semántico campo semántico [es]
 • การออกเสียง : próclise próclise [pt]
 • การออกเสียง : Algolágnico activo Algolágnico activo [es]
 • การออกเสียง : lengua de llegada lengua de llegada [es]