หมวดหมู่:

lengua

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlengua

 • การออกเสียงคำว่า español español [es]
 • การออกเสียงคำว่า pronunciación pronunciación [es]
 • การออกเสียงคำว่า tongue tongue [en]
 • การออกเสียงคำว่า fonética fonética [es]
 • การออกเสียงคำว่า lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียงคำว่า lingua lingua [it]
 • การออกเสียงคำว่า mihi mihi [la]
 • การออกเสียงคำว่า zong zong [ht]
 • การออกเสียงคำว่า pronunciaciones pronunciaciones [es]
 • การออกเสียงคำว่า brabanzón brabanzón [es]
 • การออกเสียงคำว่า campo semántico campo semántico [es]
 • การออกเสียงคำว่า Algolágnico activo Algolágnico activo [es]
 • การออกเสียงคำว่า lengua de llegada lengua de llegada [es]