หมวดหมู่:

leite

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงleite

  • การออกเสียง : leite
    leite [pt]