• การออกเสียงคำว่า Lady Godiva Lady Godiva [en]
 • การออกเสียงคำว่า Innisfail Innisfail [en]
 • การออกเสียงคำว่า Twrch Trwyth Twrch Trwyth [cy]
 • การออกเสียงคำว่า Drych fab Cibddar Drych fab Cibddar [cy]
 • การออกเสียงคำว่า Hafgan Hafgan [cy]
 • การออกเสียงคำว่า Y Brenin Arthur Y Brenin Arthur [cy]
 • การออกเสียงคำว่า 伝 (デン) 伝 (デン) [ja]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Waheela Waheela [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Talmud Talmud [de]
 • การออกเสียงคำว่า 설화 설화 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า staroświecka staroświecka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 伝え 伝え [ja]
 • การออกเสียงคำว่า King Arthur King Arthur [en]
 • การออกเสียงคำว่า Vortimer Vortimer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Breuddwyd Rhonabwy Breuddwyd Rhonabwy [cy]
 • การออกเสียงคำว่า Arthurian legend Arthurian legend [en]
 • การออกเสียงคำว่า いそなで いそなで [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Lambton Worm Lambton Worm [en]
 • การออกเสียงคำว่า Prester John Prester John [en]
 • การออกเสียงคำว่า Blanscheflur Blanscheflur [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kanelengres Kanelengres [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kriemhild Kriemhild [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sir Gawain Sir Gawain [en]
 • การออกเสียงคำว่า Φιντίας Φιντίας [el]
 • การออกเสียงคำว่า Δάμων Δάμων [el]
 • การออกเสียงคำว่า Δαμόκλειος σπάθη Δαμόκλειος σπάθη [el]
 • การออกเสียงคำว่า Δαμοκλής Δαμοκλής [el]
 • การออกเสียงคำว่า Myrddin Wyllt Myrddin Wyllt [cy]
 • การออกเสียงคำว่า Agiel Agiel [en]
 • การออกเสียงคำว่า Smok Wawelski Smok Wawelski [pl]