หมวดหมู่:

lavish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlavish

  • การออกเสียง : sumptuously sumptuously [en]
  • การออกเสียง : اِسراف اِسراف [ur]