หมวดหมู่:

laurel

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlaurel

  • การออกเสียง : laurel laurel [en]
  • การออกเสียง : ereinotz ereinotz [eu]
  • การออกเสียง : Wawrzyniak Wawrzyniak [pl]
  • การออกเสียง : wawrzyn wawrzyn [pl]
  • การออกเสียง : erramu erramu [eu]
  • การออกเสียง : addauru addauru [scn]