หมวดหมู่:

Launch

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLaunch

  • การออกเสียง : roll out roll out [en]
  • การออกเสียง : en lançant en lançant [fr]
  • การออกเสียง : أطلقت أطلقت [ar]
  • การออกเสียง : لشن لشن [ar]