• การออกเสียงคำว่า en lançant en lançant [fr]
  • การออกเสียงคำว่า roll out roll out [en]
  • การออกเสียงคำว่า أطلقت أطلقت [ar]
  • การออกเสียงคำว่า لشن لشن [ar]