หมวดหมู่:

latin

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlatin

 • การออกเสียง : est est [fr]
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae [en]
 • การออกเสียง : como como [es]
 • การออกเสียง : carpe diem carpe diem [es]
 • การออกเสียง : Veni vidi vici Veni vidi vici [la]
 • การออกเสียง : et cetera et cetera [en]
 • การออกเสียง : tango tango [pt]
 • การออกเสียง : vice versa vice versa [en]
 • การออกเสียง : Britannia Britannia [en]
 • การออกเสียง : versus versus [en]
 • การออกเสียง : bona fide bona fide [en]
 • การออกเสียง : sine qua non sine qua non [la]
 • การออกเสียง : hiatus hiatus [en]
 • การออกเสียง : aequitas aequitas [la]
 • การออกเสียง : gratis gratis [it]
 • การออกเสียง : non sequitur non sequitur [en]
 • การออกเสียง : ad lib ad lib [la]
 • การออกเสียง : centrum centrum [nl]
 • การออกเสียง : ad hominem ad hominem [en]
 • การออกเสียง : Pisces Pisces [en]
 • การออกเสียง : Semper Fidelis Semper Fidelis [it]
 • การออกเสียง : veto veto [en]
 • การออกเสียง : Alma Mater Alma Mater [en]
 • การออกเสียง : Magna Carta Magna Carta [en]
 • การออกเสียง : deus ex machina deus ex machina [it]
 • การออกเสียง : integer integer [en]
 • การออกเสียง : Caelum Caelum [la]
 • การออกเสียง : pax pax [la]
 • การออกเสียง : tabula rasa tabula rasa [en]
 • การออกเสียง : veritas veritas [la]
 • การออกเสียง : inter alia inter alia [en]
 • การออกเสียง : fovea fovea [la]
 • การออกเสียง : sine die sine die [en]
 • การออกเสียง : de facto de facto [en]
 • การออกเสียง : corpus callosum corpus callosum [en]
 • การออกเสียง : Aeneid Aeneid [en]
 • การออกเสียง : furor furor [en]
 • การออกเสียง : anno domini anno domini [la]
 • การออกเสียง : ipsilateral ipsilateral [en]
 • การออกเสียง : Caesar Augustus Caesar Augustus [la]
 • การออกเสียง : Caveat Emptor Caveat Emptor [en]
 • การออกเสียง : micron micron [en]
 • การออกเสียง : Marcus Aurelius Marcus Aurelius [it]
 • การออกเสียง : dis dis [tlh]
 • การออกเสียง : Tu quoque Tu quoque [la]
 • การออกเสียง : ad libitum ad libitum [it]
 • การออกเสียง : imperium imperium [la]
 • การออกเสียง : Modus Operandi Modus Operandi [en]
 • การออกเสียง : apologia apologia [en]
 • การออกเสียง : rebus rebus [it]
 • การออกเสียง : ex aequo ex aequo [la]
 • การออกเสียง : continua continua [it]
 • การออกเสียง : per diem per diem [en]
 • การออกเสียง : prospecti prospecti [en]
 • การออกเสียง : exeat exeat [fr]
 • การออกเสียง : mores mores [en]
 • การออกเสียง : stridor stridor [en]
 • การออกเสียง : minima minima [it]
 • การออกเสียง : miserēre miserēre [la]
 • การออกเสียง : videlicet videlicet [la]
 • การออกเสียง : bona fides bona fides [en]
 • การออกเสียง : umbra umbra [en]
 • การออกเสียง : invictus invictus [en]
 • การออกเสียง : foramen ovale foramen ovale [en]
 • การออกเสียง : minutia minutia [ia]
 • การออกเสียง : Caesar Julius Caesar Julius [la]
 • การออกเสียง : pro bono pro bono [en]
 • การออกเสียง : ad nauseam ad nauseam [en]
 • การออกเสียง : addendum addendum [la]
 • การออกเสียง : ad infinitum ad infinitum [en]
 • การออกเสียง : chordata chordata [en]
 • การออกเสียง : Terra nullius Terra nullius [la]
 • การออกเสียง : mutatis mutandis mutatis mutandis [sv]
 • การออกเสียง : Proserpina Proserpina [la]
 • การออกเสียง : scansion scansion [en]
 • การออกเสียง : quadriga quadriga [it]
 • การออกเสียง : dorsalis pedis dorsalis pedis [en]
 • การออกเสียง : Thomas a Kempis Thomas a Kempis [de]
 • การออกเสียง : aeternum aeternum [it]
 • การออกเสียง : glans glans [en]
 • การออกเสียง : gemmata gemmata [en]
 • การออกเสียง : Corpus Delicti Corpus Delicti [en]
 • การออกเสียง : Invictus Maneo Invictus Maneo [la]
 • การออกเสียง : raptus raptus [pt]
 • การออกเสียง : Rubicon Rubicon [en]
 • การออกเสียง : macron macron [en]
 • การออกเสียง : theologiae theologiae [la]
 • การออกเสียง : meritum meritum [hu]
 • การออกเสียง : infra dig infra dig [en]
 • การออกเสียง : ovum ovum [en]
 • การออกเสียง : dramatis personae dramatis personae [en]
 • การออกเสียง : in flagrante delicto in flagrante delicto [la]
 • การออกเสียง : labrum labrum [la]
 • การออกเสียง : aeger aeger [la]
 • การออกเสียง : literati literati [en]
 • การออกเสียง : 拉丁文 拉丁文 [zh]
 • การออกเสียง : pneumocystis carinii pneumocystis carinii [en]
 • การออกเสียง : Ratisbona Ratisbona [la]
 • การออกเสียง : vanitas vanitas [la]
 • การออกเสียง : gerundium gerundium [de]