หมวดหมู่:

latanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlatanie

 • การออกเสียง : pilot pilot [en]
 • การออกเสียง : lotnisko lotnisko [pl]
 • การออกเสียง : turbulencja turbulencja [pl]
 • การออกเสียง : samolot samolot [pl]
 • การออกเสียง : pilotaż pilotaż [pl]
 • การออกเสียง : zawirowania zawirowania [pl]
 • การออกเสียง : nurkowiec nurkowiec [pl]
 • การออกเสียง : jednopłat jednopłat [pl]
 • การออกเสียง : lotka lotka [pl]
 • การออกเสียง : wodnosamolot wodnosamolot [pl]
 • การออกเสียง : pilotowanie pilotowanie [pl]
 • การออกเสียง : myśliwski myśliwski [pl]
 • การออกเสียง : Echolot Echolot [de]
 • การออกเสียง : awiacja awiacja [pl]
 • การออกเสียง : jednopłatowiec jednopłatowiec [pl]
 • การออกเสียง : lotnia lotnia [pl]