หมวดหมู่:

languages

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguages

 • การออกเสียง : British
  British [en]
 • การออกเสียง : Celtic
  Celtic [en]
 • การออกเสียง : Forvo
  Forvo [en]
 • การออกเสียง : Uyghur
  Uyghur [en]
 • การออกเสียง : korean
  korean [en]
 • การออกเสียง : Tagalog
  Tagalog [en]
 • การออกเสียง : Navajo
  Navajo [en]
 • การออกเสียง : 英语
  英语 [zh]
 • การออกเสียง : Hungarian
  Hungarian [en]
 • การออกเสียง : Inuit
  Inuit [en]
 • การออกเสียง : mari
  mari [fr]
 • การออกเสียง : translation
  translation [en]
 • การออกเสียง : inglese
  inglese [it]
 • การออกเสียง : Nepali
  Nepali [de]
 • การออกเสียง : 中国語
  中国語 [ja]
 • การออกเสียง : Maori
  Maori [en]
 • การออกเสียง : فارسی
  فارسی [fa]
 • การออกเสียง : russo
  russo [it]
 • การออกเสียง : tamil
  tamil [fr]
 • การออกเสียง : italiano
  italiano [it]
 • การออกเสียง : Belarusian
  Belarusian [en]
 • การออกเสียง : Malayalam
  Malayalam [ml]
 • การออกเสียง : Turkish
  Turkish [en]
 • การออกเสียง : Punjabi
  Punjabi [pa]
 • การออกเสียง : latín
  latín [es]
 • การออกเสียง : Hindi
  Hindi [en]
 • การออกเสียง : 粵語
  粵語 [yue]
 • การออกเสียง : Finnish
  Finnish [en]
 • การออกเสียง : Danish
  Danish [en]
 • การออกเสียง : Bosnia
  Bosnia [en]
 • การออกเสียง : Sanskrit
  Sanskrit [de]
 • การออกเสียง : Indonesian
  Indonesian [en]
 • การออกเสียง : turco
  turco [es]
 • การออกเสียง : Mongol
  Mongol [en]
 • การออกเสียง : esperanto
  esperanto [es]
 • การออกเสียง : Latino
  Latino [la]
 • การออกเสียง : Hebrew
  Hebrew [en]
 • การออกเสียง : Thai
  Thai [en]
 • การออกเสียง : Swedish
  Swedish [en]
 • การออกเสียง : angličtina
  angličtina [cs]
 • การออกเสียง : Cantonese
  Cantonese [en]
 • การออกเสียง : grec
  grec [fr]
 • การออกเสียง : Catalan
  Catalan [fr]
 • การออกเสียง : patois
  patois [fr]
 • การออกเสียง : turc
  turc [fr]
 • การออกเสียง : språk
  språk [nn]
 • การออกเสียง : Occitan
  Occitan [en]
 • การออกเสียง : Latina
  Latina [la]
 • การออกเสียง : Provençal
  Provençal [fr]
 • การออกเสียง : 영어
  영어 [ko]
 • การออกเสียง : Eda
  Eda [eo]
 • การออกเสียง : Ojibwe
  Ojibwe [oj]
 • การออกเสียง : Niederländisch
  Niederländisch [de]
 • การออกเสียง : Italienisch
  Italienisch [de]
 • การออกเสียง : francese
  francese [it]
 • การออกเสียง : アルバニア語
  アルバニア語 [ja]
 • การออกเสียง : 漢語
  漢語 [zh]
 • การออกเสียง : украинский
  украинский [ru]
 • การออกเสียง : conga
  conga [eo]
 • การออกเสียง : ポルトガル語
  ポルトガル語 [ja]
 • การออกเสียง : shona
  shona [en]
 • การออกเสียง : манда
  манда [ru]
 • การออกเสียง : 法語
  法語 [zh]
 • การออกเสียง : Zulu
  Zulu [en]
 • การออกเสียง : qualifier
  qualifier [fr]
 • การออกเสียง : dansk
  dansk [da]
 • การออกเสียง : Toki Pona
  Toki Pona [tok]
 • การออกเสียง : Кола
  Кола [bg]
 • การออกเสียง : Welsh
  Welsh [en]
 • การออกเสียง : Marathi
  Marathi [hi]
 • การออกเสียง : filipina
  filipina [eo]
 • การออกเสียง : Nynorsk
  Nynorsk [no]
 • การออกเสียง : Малави
  Малави [ru]
 • การออกเสียง : arameo
  arameo [es]
 • การออกเสียง : mandarín
  mandarín [es]
 • การออกเสียง : Rus
  Rus [ro]
 • การออกเสียง : Albanian
  Albanian [en]
 • การออกเสียง : Lithuanian
  Lithuanian [en]
 • การออกเสียง : sena
  sena [lmo]
 • การออกเสียง : WSDL
  WSDL [en]
 • การออกเสียง : 日语
  日语 [zh]
 • การออกเสียง : persa
  persa [pt]
 • การออกเสียง : pola
  pola [eo]
 • การออกเสียง : 韓国語
  韓国語 [ja]
 • การออกเสียง : engelska
  engelska [sv]
 • การออกเสียง : spagnolo
  spagnolo [it]
 • การออกเสียง : cinese
  cinese [it]
 • การออกเสียง : Klingon
  Klingon [en]
 • การออกเสียง : Arabisch
  Arabisch [de]
 • การออกเสียง : gota
  gota [it]
 • การออกเสียง : mongolo
  mongolo [it]
 • การออกเสียง : Kurd
  Kurd [en]
 • การออกเสียง : ladino
  ladino [es]
 • การออกเสียง : Sumerian
  Sumerian [en]
 • การออกเสียง : 중국어
  중국어 [ko]
 • การออกเสียง : Aztec
  Aztec [en]
 • การออกเสียง : Latvian
  Latvian [en]
 • การออกเสียง : angla
  angla [eo]
 • การออกเสียง : 西班牙语
  西班牙语 [zh]
 • การออกเสียง : języki
  języki [pl]