หมวดหมู่:

languages

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguages

 • การออกเสียง : British British [en]
 • การออกเสียง : Celtic Celtic [en]
 • การออกเสียง : Forvo Forvo [en]
 • การออกเสียง : Uyghur Uyghur [en]
 • การออกเสียง : korean korean [en]
 • การออกเสียง : Tagalog Tagalog [en]
 • การออกเสียง : Navajo Navajo [en]
 • การออกเสียง : 英语 英语 [zh]
 • การออกเสียง : Hungarian Hungarian [en]
 • การออกเสียง : Inuit Inuit [en]
 • การออกเสียง : mari mari [fr]
 • การออกเสียง : translation translation [en]
 • การออกเสียง : inglese inglese [it]
 • การออกเสียง : Nepali Nepali [de]
 • การออกเสียง : 中国語 中国語 [ja]
 • การออกเสียง : Maori Maori [en]
 • การออกเสียง : فارسی فارسی [fa]
 • การออกเสียง : russo russo [it]
 • การออกเสียง : tamil tamil [en]
 • การออกเสียง : italiano italiano [it]
 • การออกเสียง : Belarusian Belarusian [en]
 • การออกเสียง : Malayalam Malayalam [ml]
 • การออกเสียง : latín latín [es]
 • การออกเสียง : Punjabi Punjabi [pa]
 • การออกเสียง : Turkish Turkish [en]
 • การออกเสียง : Hindi Hindi [en]
 • การออกเสียง : Finnish Finnish [en]
 • การออกเสียง : 粵語 粵語 [yue]
 • การออกเสียง : Bosnia Bosnia [en]
 • การออกเสียง : Danish Danish [en]
 • การออกเสียง : Sanskrit Sanskrit [de]
 • การออกเสียง : Indonesian Indonesian [en]
 • การออกเสียง : turco turco [es]
 • การออกเสียง : Mongol Mongol [en]
 • การออกเสียง : esperanto esperanto [es]
 • การออกเสียง : Latino Latino [la]
 • การออกเสียง : Hebrew Hebrew [en]
 • การออกเสียง : angličtina angličtina [cs]
 • การออกเสียง : Swedish Swedish [en]
 • การออกเสียง : Cantonese Cantonese [en]
 • การออกเสียง : Thai Thai [en]
 • การออกเสียง : Catalan Catalan [fr]
 • การออกเสียง : grec grec [fr]
 • การออกเสียง : patois patois [fr]
 • การออกเสียง : turc turc [fr]
 • การออกเสียง : språk språk [nn]
 • การออกเสียง : Latina Latina [la]
 • การออกเสียง : Occitan Occitan [en]
 • การออกเสียง : Provençal Provençal [fr]
 • การออกเสียง : 영어 영어 [ko]
 • การออกเสียง : Niederländisch Niederländisch [de]
 • การออกเสียง : Eda Eda [eo]
 • การออกเสียง : Ojibwe Ojibwe [oj]
 • การออกเสียง : アルバニア語 アルバニア語 [ja]
 • การออกเสียง : Italienisch Italienisch [de]
 • การออกเสียง : francese francese [it]
 • การออกเสียง : 漢語 漢語 [zh]
 • การออกเสียง : conga conga [eo]
 • การออกเสียง : ポルトガル語 ポルトガル語 [ja]
 • การออกเสียง : манда манда [ru]
 • การออกเสียง : shona shona [en]
 • การออกเสียง : 法語 法語 [zh]
 • การออกเสียง : украинский украинский [ru]
 • การออกเสียง : qualifier qualifier [fr]
 • การออกเสียง : Zulu Zulu [en]
 • การออกเสียง : Toki Pona Toki Pona [tok]
 • การออกเสียง : Кола Кола [bg]
 • การออกเสียง : dansk dansk [da]
 • การออกเสียง : Welsh Welsh [en]
 • การออกเสียง : filipina filipina [eo]
 • การออกเสียง : Малави Малави [ru]
 • การออกเสียง : Marathi Marathi [hi]
 • การออกเสียง : mandarín mandarín [es]
 • การออกเสียง : arameo arameo [es]
 • การออกเสียง : Albanian Albanian [en]
 • การออกเสียง : Nynorsk Nynorsk [no]
 • การออกเสียง : Rus Rus [ro]
 • การออกเสียง : Lithuanian Lithuanian [en]
 • การออกเสียง : persa persa [pt]
 • การออกเสียง : 韓国語 韓国語 [ja]
 • การออกเสียง : pola pola [eo]
 • การออกเสียง : 日语 日语 [zh]
 • การออกเสียง : WSDL WSDL [en]
 • การออกเสียง : sena sena [lmo]
 • การออกเสียง : Klingon Klingon [en]
 • การออกเสียง : engelska engelska [sv]
 • การออกเสียง : cinese cinese [it]
 • การออกเสียง : spagnolo spagnolo [it]
 • การออกเสียง : gota gota [it]
 • การออกเสียง : Arabisch Arabisch [de]
 • การออกเสียง : mongolo mongolo [it]
 • การออกเสียง : ladino ladino [es]
 • การออกเสียง : Kurd Kurd [en]
 • การออกเสียง : 중국어 중국어 [ko]
 • การออกเสียง : Sumerian Sumerian [en]
 • การออกเสียง : Aztec Aztec [en]
 • การออกเสียง : angla angla [eo]
 • การออกเสียง : Latvian Latvian [en]
 • การออกเสียง : 西班牙语 西班牙语 [zh]
 • การออกเสียง : lituano lituano [es]