หมวดหมู่:

language names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguage names

 • การออกเสียง : italiano italiano [it]
 • การออกเสียง : Italiener Italiener [de]
 • การออกเสียง : amerikaner amerikaner [de]
 • การออกเสียง : engelsk engelsk [da]
 • การออกเสียง : skotsk skotsk [no]
 • การออกเสียง : Litauer Litauer [de]
 • การออกเสียง : Furlan Furlan [it]
 • การออกเสียง : finsk finsk [no]
 • การออกเสียง : fransk fransk [no]
 • การออกเสียง : canadier canadier [no]
 • การออกเสียง : Lette Lette [de]
 • การออกเสียง : Albaner Albaner [de]
 • การออกเสียง : kroat kroat [sv]
 • การออกเสียง : belgisk belgisk [da]
 • การออกเสียง : tyska tyska [sv]
 • การออกเสียง : kroatisk kroatisk [da]
 • การออกเสียง : flamsk flamsk [da]
 • การออกเสียง : schweizisk schweizisk [da]
 • การออกเสียง : litauisk litauisk [da]
 • การออกเสียง : amerikansk amerikansk [no]
 • การออกเสียง : diidx zah diidx zah [zpf]
 • การออกเสียง : kinesisk kinesisk [no]
 • การออกเสียง : italiensk italiensk [sv]
 • การออกเสียง : slovensk slovensk [da]
 • การออกเสียง : Bribri Bribri [es]
 • การออกเสียง : Plattdüütsch Plattdüütsch [nds]
 • การออกเสียง : tjekkisk tjekkisk [da]
 • การออกเสียง : græker græker [da]
 • การออกเสียง : karelsk karelsk [da]
 • การออกเสียง : catalansk catalansk [da]
 • การออกเสียง : færøsk færøsk [da]
 • การออกเสียง : hviderusser hviderusser [da]
 • การออกเสียง : østrigsk østrigsk [da]
 • การออกเสียง : lettisk lettisk [da]
 • การออกเสียง : tjekke tjekke [da]
 • การออกเสียง : slovakisk slovakisk [da]
 • การออกเสียง : sorbisk sorbisk [da]
 • การออกเสียง : islænding islænding [da]
 • การออกเสียง : لغة عبرية لغة عبرية [ar]
 • การออกเสียง : ГІалгІай Мотт ГІалгІай Мотт [inh]
 • การออกเสียง : ukrainsk ukrainsk [da]
 • การออกเสียง : canadisk canadisk [da]
 • การออกเสียง : slovener slovener [da]
 • การออกเสียง : grønlandsk grønlandsk [da]
 • การออกเสียง : makedoner makedoner [da]
 • การออกเสียง : rætoromansk rætoromansk [da]
 • การออกเสียง : الأردية الأردية [ar]
 • การออกเสียง : hviderussisk hviderussisk [da]
 • การออกเสียง : dansker dansker [da]
 • การออกเสียง : hollænder hollænder [da]
 • การออกเสียง : østriger østriger [da]
 • การออกเสียง : rumænsk rumænsk [da]
 • การออกเสียง : rumæner rumæner [da]
 • การออกเสียง : græsk græsk [da]
 • การออกเสียง : livisk livisk [da]
 • การออกเสียง : Schläsche Sprache Schläsche Sprache [sli]
 • การออกเสียง : Russ'sche Sproache Russ'sche Sproache [sli]
 • การออกเสียง : makedonsk makedonsk [da]
 • การออกเสียง : hollandsk hollandsk [da]
 • การออกเสียง : Schläsche Sproache Schläsche Sproache [sli]
 • การออกเสียง : kasjubisk kasjubisk [da]
 • บันทึกการออกเสียง : Lia-Tetun Lia-Tetun [tet] รอการออกเสียง