หมวดหมู่:

Lake District

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLake District

 • การออกเสียง : Beatrix Potter Beatrix Potter [en]
 • การออกเสียง : Great Gable Great Gable [en]
 • การออกเสียง : Loweswater Loweswater [en]
 • การออกเสียง : Ullswater Ullswater [en]
 • การออกเสียง : Coniston Coniston [en]
 • การออกเสียง : Blencathra Blencathra [en]
 • การออกเสียง : Grasmere Grasmere [en]
 • การออกเสียง : Bassenthwaite Bassenthwaite [en]
 • การออกเสียง : Crummock Water Crummock Water [en]
 • การออกเสียง : Honister Pass Honister Pass [en]
 • การออกเสียง : Ennerdale Ennerdale [en]
 • การออกเสียง : Buttermere Buttermere [en]
 • การออกเสียง : Caldbeck Caldbeck [en]
 • การออกเสียง : Patterdale Patterdale [en]
 • การออกเสียง : Haweswater Haweswater [en]
 • การออกเสียง : Wastwater Wastwater [en]
 • การออกเสียง : Loughrigg Fell Loughrigg Fell [en]
 • การออกเสียง : Thirlmere Thirlmere [en]
 • การออกเสียง : Crummock Crummock [en]
 • การออกเสียง : Skiddaw Skiddaw [en]
 • การออกเสียง : Whinlatter Whinlatter [en]
 • การออกเสียง : Langdale Langdale [en]
 • การออกเสียง : Wasdale Wasdale [en]
 • การออกเสียง : Hayeswater Hayeswater [en]
 • การออกเสียง : Coniston Water Coniston Water [en]
 • การออกเสียง : Grisedale Pike Grisedale Pike [en]
 • การออกเสียง : Kirkstone Pass Kirkstone Pass [en]
 • การออกเสียง : Lake Poets Lake Poets [en]
 • การออกเสียง : Borrowdale Borrowdale [en]