หมวดหมู่:

l

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงl

 • การออกเสียง : hello hello [en]
 • การออกเสียง : hola hola [es]
 • การออกเสียง : escola escola [pt]
 • การออกเสียง : Liebe Liebe [de]
 • การออกเสียง : geographical geographical [en]
 • การออกเสียง : Froebel Froebel [de]
 • การออกเสียง : litr litr [cs]
 • การออกเสียง : všechen všechen [cs]
 • การออกเสียง : operaio operaio [it]
 • การออกเสียง : Л л Л л [sr]
 • การออกเสียง : Lugogo Lugogo [af]
 • การออกเสียง : Elvesham Elvesham [en]
 • การออกเสียง : Harry Kewell Harry Kewell [en]
 • การออกเสียง : przedpłata przedpłata [pl]
 • การออกเสียง : Vygotski Vygotski [pt]
 • การออกเสียง : oblonica oblonica [it]
 • การออกเสียง : tactil tactil [ro]
 • การออกเสียง : 八年間 八年間 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : ଓ [or] รอการออกเสียง