หมวดหมู่:

kwai

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkwai

  • การออกเสียง : kwai kwai [ha]