หมวดหมู่:

kraje

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkraje

 • การออกเสียง : Albania Albania [en]
 • การออกเสียง : Norwegia Norwegia [pl]
 • การออกเสียง : Japonia Japonia [ro]
 • การออกเสียง : Białoruś Białoruś [pl]
 • การออกเสียง : Szwecja Szwecja [pl]
 • การออกเสียง : Niemcy Niemcy [pl]
 • การออกเสียง : Włochy Włochy [pl]
 • การออกเสียง : Litwa Litwa [pl]
 • การออกเสียง : Ekwador Ekwador [pl]
 • การออกเสียง : Wielka Brytania Wielka Brytania [pl]
 • การออกเสียง : Wenezuela Wenezuela [pl]
 • การออกเสียง : Belgia Belgia [pl]
 • การออกเสียง : Filipiny Filipiny [pl]
 • การออกเสียง : Chiny Chiny [pl]
 • การออกเสียง : Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago [pl]
 • การออกเสียง : Bangladesz Bangladesz [pl]
 • การออกเสียง : středočeský středočeský [cs]
 • การออกเสียง : Węgry Węgry [pl]
 • การออกเสียง : Nowa Zelandia Nowa Zelandia [pl]
 • การออกเสียง : Chorwacja Chorwacja [pl]
 • การออกเสียง : Francja Francja [pl]
 • การออกเสียง : Rumunia Rumunia [pl]
 • การออกเสียง : Dominikana Dominikana [pl]
 • การออกเสียง : bałtyckie bałtyckie [pl]
 • การออกเสียง : tropikalne tropikalne [pl]
 • การออกเสียง : zurbanizowane zurbanizowane [pl]
 • การออกเสียง : Meksyk Meksyk [pl]
 • การออกเสียง : Mołdawia Mołdawia [pl]
 • การออกเสียง : Kostaryka Kostaryka [pl]
 • การออกเสียง : Hiszpania Hiszpania [pl]
 • การออกเสียง : Czechy Czechy [pl]
 • การออกเสียง : Słowacja Słowacja [pl]
 • การออกเสียง : sprzymierzone sprzymierzone [pl]
 • การออกเสียง : niegościnne niegościnne [pl]
 • การออกเสียง : zamorskie zamorskie [pl]
 • การออกเสียง : ze wszystkich krajów ze wszystkich krajów [pl]
 • การออกเสียง : Grecja Grecja [pl]
 • การออกเสียง : Tajlandia Tajlandia [pl]
 • การออกเสียง : niezależne niezależne [pl]
 • การออกเสียง : urokliwe urokliwe [pl]
 • การออกเสียง : Praha-správní město Středočského kraje Praha-správní město Středočského kraje [cs]
 • การออกเสียง : zachodnie zachodnie [pl]
 • การออกเสียง : krajami - krajamy krajami - krajamy [pl]
 • การออกเสียง : kraje arabskie kraje arabskie [pl]