หมวดหมู่:

kraina

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkraina

 • การออกเสียง : Lombardia Lombardia [it]
 • การออกเสียง : Westfalia Westfalia [pl]
 • การออกเสียง : Podlasie Podlasie [pl]
 • การออกเสียง : magiczna magiczna [pl]
 • การออกเสียง : Kraina Wielkich Jezior Kraina Wielkich Jezior [pl]
 • การออกเสียง : złotonośna złotonośna [pl]
 • การออกเสียง : Morawy Morawy [pl]
 • การออกเสียง : Saksonia Saksonia [pl]
 • การออกเสียง : kaukaski kaukaski [pl]
 • การออกเสียง : bajeczna bajeczna [pl]
 • การออกเสียง : bezdrożna bezdrożna [pl]
 • การออกเสียง : Zatybrze Zatybrze [pl]
 • การออกเสียง : roponośna roponośna [pl]
 • การออกเสียง : regionalizm regionalizm [pl]
 • การออกเสียง : utopijna utopijna [pl]
 • การออกเสียง : ubożuchna ubożuchna [pl]
 • การออกเสียง : mityczna mityczna [pl]
 • การออกเสียง : nieurodzajna nieurodzajna [pl]
 • การออกเสียง : historyczna historyczna [pl]
 • การออกเสียง : umiłowana umiłowana [pl]
 • การออกเสียง : złotodajna złotodajna [pl]
 • การออกเสียง : niedrożna niedrożna [pl]
 • การออกเสียง : Laponia Laponia [sv]
 • การออกเสียง : lombardzka lombardzka [pl]
 • การออกเสียง : stepowa stepowa [pl]
 • การออกเสียง : Kraina Tysiąca Jezior Kraina Tysiąca Jezior [pl]
 • การออกเสียง : zaludniona zaludniona [pl]
 • การออกเสียง : Morawah Morawah [pl]
 • การออกเสียง : lodowa lodowa [pl]