หมวดหมู่:

koza

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkoza

 • การออกเสียง : kozy kozy [cs]
 • การออกเสียง : Rogi Rogi [pl]
 • การออกเสียง : dojenie dojenie [pl]
 • การออกเสียง : kopytko kopytko [pl]
 • การออกเสียง : giemza giemza [pl]
 • การออกเสียง : dojarka dojarka [pl]
 • การออกเสียง : kózka kózka [pl]
 • การออกเสียง : kopytne kopytne [pl]
 • การออกเสียง : tryknąc tryknąc [pl]
 • การออกเสียง : wymię wymię [pl]
 • การออกเสียง : ubóść ubóść [pl]
 • การออกเสียง : meczy meczy [pl]
 • การออกเสียง : przywiązywanie przywiązywanie [pl]
 • การออกเสียง : trykać trykać [pl]
 • การออกเสียง : wymiona wymiona [pl]
 • การออกเสียง : doić doić [pl]
 • การออกเสียง : bródka bródka [pl]
 • การออกเสียง : znajda znajda [pl]
 • การออกเสียง : bóść bóść [pl]
 • การออกเสียง : śruboroga śruboroga [pl]
 • การออกเสียง : wychudła wychudła [pl]
 • การออกเสียง : łaciata łaciata [pl]
 • การออกเสียง : meczeć meczeć [pl]
 • การออกเสียง : koźlątko koźlątko [pl]
 • การออกเสียง : tryknąć tryknąć [pl]
 • การออกเสียง : w kozi róg w kozi róg [pl]