หมวดหมู่:

korean

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkorean

 • การออกเสียง : Brasil Brasil [pt]
 • การออกเสียง : korean korean [en]
 • การออกเสียง : Taekwondo Taekwondo [en]
 • การออกเสียง : 호주 호주 [ko]
 • การออกเสียง : K-pop K-pop [en]
 • การออกเสียง : gochujang gochujang [ko]
 • การออกเสียง : sarcasm sarcasm [en]
 • การออกเสียง : Yeo Yeo [ko]
 • การออกเสียง : 뱁새가 황새 걸음을 걸으면 가랑이가 찢어진다 뱁새가 황새 걸음을 걸으면 가랑이가 찢어진다 [ko]
 • การออกเสียง : 오토바이 오토바이 [ko]
 • การออกเสียง : 金日成 金日成 [yue]
 • การออกเสียง : 강호동 강호동 [ko]
 • การออกเสียง : 안녕하세요. 친구가 되고싶어요. 안녕하세요. 친구가 되고싶어요. [ko]
 • การออกเสียง : 미인 미인 [ko]
 • การออกเสียง : 棒子 棒子 [zh]
 • การออกเสียง : 아따 아따 [ko]
 • การออกเสียง : 이대호 이대호 [ko]
 • การออกเสียง : 潘基文 潘基文 [zh]
 • การออกเสียง : 남자친구 남자친구 [ko]
 • การออกเสียง : 예술가 예술가 [ko]
 • การออกเสียง : 유재석 유재석 [ko]
 • การออกเสียง : 촉촉하다 촉촉하다 [ko]
 • การออกเสียง : 원더걸스 원더걸스 [ko]
 • การออกเสียง : hyung hyung [ko]
 • การออกเสียง : 16세기 16세기 [ko]
 • การออกเสียง : 桂銀淑 桂銀淑 [ja]
 • การออกเสียง : 용준형 용준형 [ko]
 • การออกเสียง : 여자친구 여자친구 [ko]
 • การออกเสียง : 李承晩 李承晩 [zh]
 • การออกเสียง : 朝鮮人 朝鮮人 [ja]
 • การออกเสียง : 아무런 맛이 없다 아무런 맛이 없다 [ko]
 • การออกเสียง : 씨팔 씨팔 [ko]
 • การออกเสียง : 게으름 게으름 [ko]
 • การออกเสียง : 군소정당 군소정당 [ko]
 • การออกเสียง : 기표소 기표소 [ko]
 • การออกเสียง : 와이파이 와이파이 [ko]
 • การออกเสียง : 소개팅 소개팅 [ko]
 • การออกเสียง : 총선거 총선거 [ko]
 • การออกเสียง : 야행성 야행성 [ko]
 • การออกเสียง : 말린 과일 말린 과일 [ko]
 • การออกเสียง : 제이름은 제이름은 [ko]
 • การออกเสียง : 총독 총독 [ko]
 • การออกเสียง : 선거일 선거일 [ko]
 • การออกเสียง : 칼국수 칼국수 [ko]
 • การออกเสียง : 우주 비행사 우주 비행사 [ko]
 • การออกเสียง : 야옹 야옹 [ko]
 • การออกเสียง : 불었다 불었다 [ko]
 • การออกเสียง : 비핵화하다 비핵화하다 [ko]
 • การออกเสียง : 흰머리독수리 흰머리독수리 [ko]
 • การออกเสียง : 압구정동 압구정동 [ko]
 • การออกเสียง : 한반도의 남부 한반도의 남부 [ko]
 • การออกเสียง : 대통령선거인단 대통령선거인단 [ko]
 • การออกเสียง : 좌파정당 좌파정당 [ko]
 • การออกเสียง : 한국어 잘 못해요. 한국어 잘 못해요. [ko]
 • การออกเสียง : 랩가수 랩가수 [ko]
 • การออกเสียง : 용돈 용돈 [ko]
 • การออกเสียง : 洪明甫 洪明甫 [ja]
 • การออกเสียง : 철저히 조사하다 철저히 조사하다 [ko]
 • การออกเสียง : 생강빵 생강빵 [ko]
 • การออกเสียง : 뉴질랜드 뉴질랜드 [ko]
 • การออกเสียง : 얼마예요 얼마예요 [ko]
 • การออกเสียง : 과태료 과태료 [ko]
 • การออกเสียง : 향해 향해 [ko]
 • การออกเสียง : hangyl hangyl [pl]
 • การออกเสียง : 음메 음메 [ko]
 • การออกเสียง : koreański koreański [pl]
 • การออกเสียง : 아프리카 아프리카 [ko]
 • การออกเสียง : 金泳三 金泳三 [ja]
 • การออกเสียง : 李京秀 李京秀 [ja]
 • การออกเสียง : 뒹굴뒹굴 뒹굴뒹굴 [ko]
 • การออกเสียง : 역기를 하다 역기를 하다 [ko]
 • การออกเสียง : 동의해 동의해 [ko]
 • การออกเสียง : 거스름돈 거스름돈 [ko]
 • การออกเสียง : 배고파요 배고파요 [ko]
 • การออกเสียง : 올라 올라 [ko]
 • การออกเสียง : 얼마예요? 얼마예요? [ko]
 • การออกเสียง : 단편 소설가 단편 소설가 [ko]
 • การออกเสียง : 옥죄다 옥죄다 [ko]
 • การออกเสียง : 윤두준 윤두준 [ko]
 • การออกเสียง : 불면증 불면증 [ko]
 • การออกเสียง : 양요섭 양요섭 [ko]
 • การออกเสียง : 닭구이 닭구이 [ko]
 • การออกเสียง : 달려 달려 [ko]
 • การออกเสียง : 버섯구름 버섯구름 [ko]
 • การออกเสียง : 전국선거 전국선거 [ko]
 • การออกเสียง : 대한민국 국회 대한민국 국회 [ko]
 • การออกเสียง : 윗몸일으키기 윗몸일으키기 [ko]
 • การออกเสียง : 도움되다 도움되다 [ko]
 • การออกเสียง : 종교의 자유 종교의 자유 [ko]
 • การออกเสียง : 아름다워요 아름다워요 [ko]
 • การออกเสียง : 대답하세요 대답하세요 [ko]
 • การออกเสียง : 큰정부 큰정부 [ko]
 • การออกเสียง : 아싸 아싸 [ko]
 • การออกเสียง : 일어나요 일어나요 [ko]
 • การออกเสียง : 옛날에 옛날에 [ko]
 • การออกเสียง : leeteuk leeteuk [ko]
 • การออกเสียง : 행복해요 행복해요 [ko]
 • การออกเสียง : 성자 성자 [ko]
 • การออกเสียง : 윤빛가람 윤빛가람 [ko]
 • การออกเสียง : 붉은 오렌지 붉은 오렌지 [ko]