หมวดหมู่:

korean

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkorean

 • การออกเสียง : Brasil
  Brasil [pt]
 • การออกเสียง : korean
  korean [en]
 • การออกเสียง : Taekwondo
  Taekwondo [en]
 • การออกเสียง : 호주
  호주 [ko]
 • การออกเสียง : gochujang
  gochujang [ko]
 • การออกเสียง : K-pop
  K-pop [en]
 • การออกเสียง : sarcasm
  sarcasm [en]
 • การออกเสียง : Yeo
  Yeo [ko]
 • การออกเสียง : 오토바이
  오토바이 [ko]
 • การออกเสียง : 뱁새가 황새 걸음을 걸으면 가랑이가 찢어진다
  뱁새가 황새 걸음을 걸으면 가랑이가 찢어진다 [ko]
 • การออกเสียง : hyung
  hyung [ko]
 • การออกเสียง : 金日成
  金日成 [yue]
 • การออกเสียง : 안녕하세요. 친구가 되고싶어요.
  안녕하세요. 친구가 되고싶어요. [ko]
 • การออกเสียง : 강호동
  강호동 [ko]
 • การออกเสียง : 미인
  미인 [ko]
 • การออกเสียง : 棒子
  棒子 [zh]
 • การออกเสียง : 예술가
  예술가 [ko]
 • การออกเสียง : 아따
  아따 [ko]
 • การออกเสียง : 남자친구
  남자친구 [ko]
 • การออกเสียง : 이대호
  이대호 [ko]
 • การออกเสียง : 潘基文
  潘基文 [zh]
 • การออกเสียง : 유재석
  유재석 [ko]
 • การออกเสียง : 촉촉하다
  촉촉하다 [ko]
 • การออกเสียง : 원더걸스
  원더걸스 [ko]
 • การออกเสียง : 여자친구
  여자친구 [ko]
 • การออกเสียง : 16세기
  16세기 [ko]
 • การออกเสียง : 桂銀淑
  桂銀淑 [ja]
 • การออกเสียง : 용준형
  용준형 [ko]
 • การออกเสียง : 李承晩
  李承晩 [zh]
 • การออกเสียง : 朝鮮人
  朝鮮人 [ja]
 • การออกเสียง : 아무런 맛이 없다
  아무런 맛이 없다 [ko]
 • การออกเสียง : 칼국수
  칼국수 [ko]
 • การออกเสียง : 제이름은
  제이름은 [ko]
 • การออกเสียง : 얼마예요?
  얼마예요? [ko]
 • การออกเสียง : 씨팔
  씨팔 [ko]
 • การออกเสียง : 게으름
  게으름 [ko]
 • การออกเสียง : 소개팅
  소개팅 [ko]
 • การออกเสียง : 말린 과일
  말린 과일 [ko]
 • การออกเสียง : 와이파이
  와이파이 [ko]
 • การออกเสียง : 군소정당
  군소정당 [ko]
 • การออกเสียง : 기표소
  기표소 [ko]
 • การออกเสียง : 총선거
  총선거 [ko]
 • การออกเสียง : 야행성
  야행성 [ko]
 • การออกเสียง : 한국어 잘 못해요.
  한국어 잘 못해요. [ko]
 • การออกเสียง : 총독
  총독 [ko]
 • การออกเสียง : 선거일
  선거일 [ko]
 • การออกเสียง : 압구정동
  압구정동 [ko]
 • การออกเสียง : 우주 비행사
  우주 비행사 [ko]
 • การออกเสียง : 야옹
  야옹 [ko]
 • การออกเสียง : 불었다
  불었다 [ko]
 • การออกเสียง : 흰머리독수리
  흰머리독수리 [ko]
 • การออกเสียง : 비핵화하다
  비핵화하다 [ko]
 • การออกเสียง : 한반도의 남부
  한반도의 남부 [ko]
 • การออกเสียง : 대통령선거인단
  대통령선거인단 [ko]
 • การออกเสียง : 얼마예요
  얼마예요 [ko]
 • การออกเสียง : 좌파정당
  좌파정당 [ko]
 • การออกเสียง : 용돈
  용돈 [ko]
 • การออกเสียง : 랩가수
  랩가수 [ko]
 • การออกเสียง : 뉴질랜드
  뉴질랜드 [ko]
 • การออกเสียง : 洪明甫
  洪明甫 [ja]
 • การออกเสียง : 철저히 조사하다
  철저히 조사하다 [ko]
 • การออกเสียง : 향해
  향해 [ko]
 • การออกเสียง : 생강빵
  생강빵 [ko]
 • การออกเสียง : 배고파요
  배고파요 [ko]
 • การออกเสียง : 과태료
  과태료 [ko]
 • การออกเสียง : 거스름돈
  거스름돈 [ko]
 • การออกเสียง : 아프리카
  아프리카 [ko]
 • การออกเสียง : hangyl
  hangyl [pl]
 • การออกเสียง : 음메
  음메 [ko]
 • การออกเสียง : koreański
  koreański [pl]
 • การออกเสียง : 뒹굴뒹굴
  뒹굴뒹굴 [ko]
 • การออกเสียง : 金泳三
  金泳三 [ja]
 • การออกเสียง : 李京秀
  李京秀 [ja]
 • การออกเสียง : 역기를 하다
  역기를 하다 [ko]
 • การออกเสียง : 동의해
  동의해 [ko]
 • การออกเสียง : 올라
  올라 [ko]
 • การออกเสียง : 불면증
  불면증 [ko]
 • การออกเสียง : 단편 소설가
  단편 소설가 [ko]
 • การออกเสียง : 옥죄다
  옥죄다 [ko]
 • การออกเสียง : 윤두준
  윤두준 [ko]
 • การออกเสียง : 대한민국 국회
  대한민국 국회 [ko]
 • การออกเสียง : 대답하세요
  대답하세요 [ko]
 • การออกเสียง : 달려
  달려 [ko]
 • การออกเสียง : 양요섭
  양요섭 [ko]
 • การออกเสียง : Kim Namjoon
  Kim Namjoon [en]
 • การออกเสียง : 닭구이
  닭구이 [ko]
 • การออกเสียง : 일어나요
  일어나요 [ko]
 • การออกเสียง : 아싸
  아싸 [ko]
 • การออกเสียง : 옛날에
  옛날에 [ko]
 • การออกเสียง : 행복해요
  행복해요 [ko]
 • การออกเสียง : 아름다워요
  아름다워요 [ko]
 • การออกเสียง : 버섯구름
  버섯구름 [ko]
 • การออกเสียง : 종교의 자유
  종교의 자유 [ko]
 • การออกเสียง : leeteuk
  leeteuk [ko]
 • การออกเสียง : 전국선거
  전국선거 [ko]
 • การออกเสียง : 윗몸일으키기
  윗몸일으키기 [ko]
 • การออกเสียง : 도움되다
  도움되다 [ko]
 • การออกเสียง : 사과를 하다
  사과를 하다 [ko]
 • การออกเสียง : 큰정부
  큰정부 [ko]
 • การออกเสียง : 지금 당장
  지금 당장 [ko]