หมวดหมู่:

kopyto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkopyto

 • การออกเสียง : gnat gnat [en]
 • การออกเสียง : noga noga [sv]
 • การออกเสียง : kopytko kopytko [pl]
 • การออกเสียง : hufnal hufnal [pl]
 • การออกเสียง : hacel hacel [pl]
 • การออกเสียง : ochwacić ochwacić [pl]
 • การออกเสียง : kowal kowal [pl]
 • การออกเสียง : spluwa spluwa [pl]
 • การออกเสียง : podkuwać podkuwać [pl]
 • การออกเสียง : jednokopytne jednokopytne [pl]
 • การออกเสียง : ruszyć z kopyta ruszyć z kopyta [pl]
 • การออกเสียง : podkowiasty podkowiasty [pl]
 • การออกเสียง : racica racica [pl]
 • การออกเสียง : parzystokopytne parzystokopytne [pl]
 • การออกเสียง : z kopyta z kopyta [pl]