หมวดหมู่:

kolej

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkolej

 • การออกเสียง : Fracht Fracht [de]
 • การออกเสียง : podkład podkład [pl]
 • การออกเสียง : konduktorska konduktorska [pl]
 • การออกเสียง : drożnik drożnik [pl]
 • การออกเสียง : torowisko torowisko [pl]
 • การออกเสียง : bilety bilety [pl]
 • การออกเสียง : jednoszynowa jednoszynowa [pl]
 • การออกเสียง : szyny szyny [pl]
 • การออกเสียง : kolejowa kolejowa [pl]
 • การออกเสียง : podstawiony podstawiony [pl]
 • การออกเสียง : przechylny przechylny [pl]
 • การออกเสียง : manewrowy manewrowy [pl]
 • การออกเสียง : dworcowe dworcowe [pl]
 • การออกเสียง : wagony bydlęce wagony bydlęce [pl]
 • การออกเสียง : w przedziale w przedziale [pl]