หมวดหมู่:

kinship

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkinship

 • การออกเสียง : 外婆 外婆 [zh]
 • การออกเสียง : Schwester Schwester [de]
 • การออกเสียง : Familie Familie [de]
 • การออกเสียง : Cousine Cousine [de]
 • การออกเสียง : yall yall [en]
 • การออกเสียง : پدر پدر [fa]
 • การออกเสียง : 妹さん 妹さん [ja]
 • การออกเสียง : ابن ابن [ar]
 • การออกเสียง : edzo edzo [eo]
 • การออกเสียง : gezin gezin [nl]
 • การออกเสียง : Аша Аша [ru]
 • การออกเสียง : filo filo [es]
 • การออกเสียง : مادر مادر [fa]
 • การออกเสียง : chèche chèche [fr]
 • การออกเสียง : familj familj [sv]
 • การออกเสียง : pitar pitar [pt]
 • การออกเสียง : kuku kuku [sw]
 • การออกเสียง : filius filius [la]
 • การออกเสียง : برادر برادر [fa]
 • การออกเสียง : rodina rodina [cs]
 • การออกเสียง : chaw chaw [en]
 • การออกเสียง : avo avo [eo]
 • การออกเสียง : ap ap [lv]
 • การออกเสียง : ماں ماں [ur]
 • การออกเสียง : pitu pitu [pt]
 • การออกเสียง : нагаса абгай нагаса абгай [bxr]
 • การออกเสียง : nôsisim nôsisim [cr]
 • การออกเสียง : абгайхан абгайхан [bxr]
 • การออกเสียง : ураг ураг [bxr]
 • การออกเสียง : Nimis Nimis [it]
 • การออกเสียง : putta putta [it]
 • การออกเสียง : چچا چچا [ur]
 • การออกเสียง : امّی امّی [ur]
 • การออกเสียง : ছোড়দি ছোড়দি [bn]
 • การออกเสียง : osisa osisa [cr]
 • การออกเสียง : ocâpânisa ocâpânisa [cr]
 • การออกเสียง : худагы худагы [bxr]
 • การออกเสียง : хадам хадам [bxr]
 • การออกเสียง : familio familio [eo]
 • การออกเสียง : kîscâs kîscâs [cr]
 • การออกเสียง : kisîmis kisîmis [cr]
 • การออกเสียง : ostima ostima [cr]
 • การออกเสียง : kôhcâwîs kôhcâwîs [cr]
 • การออกเสียง : nicâpân nicâpân [cr]
 • การออกเสียง : kicâhkos kicâhkos [cr]
 • การออกเสียง : otôsima otôsima [cr]
 • การออกเสียง : nîstâw nîstâw [cr]
 • การออกเสียง : kitôsimiskwêm kitôsimiskwêm [cr]
 • การออกเสียง : ohkoma ohkoma [cr]
 • การออกเสียง : дүшэ дүшэ [bxr]
 • การออกเสียง : سالی سالی [fa]
 • การออกเสียง : osîmisa osîmisa [cr]
 • การออกเสียง : patro patro [eo]
 • การออกเสียง : kôhkom kôhkom [cr]
 • การออกเสียง : kikâwiy kikâwiy [cr]
 • การออกเสียง : اسرة اسرة [ar]
 • การออกเสียง : okâwiya okâwiya [cr]
 • การออกเสียง : ocâhkosa ocâhkosa [cr]
 • การออกเสียง : kicâpânis kicâpânis [cr]
 • การออกเสียง : boétie boétie [fr]
 • การออกเสียง : Аба (Венгрия) Аба (Венгрия) [ru]
 • การออกเสียง : 大官娘 大官娘 [wuu]
 • การออกเสียง : nikâwiy nikâwiy [cr]
 • การออกเสียง : nôhtâwiy nôhtâwiy [cr]
 • การออกเสียง : гуша гуша [bg]
 • การออกเสียง : nîcimos nîcimos [cr]
 • การออกเสียง : filino filino [eo]
 • การออกเสียง : nisîm nisîm [cr]
 • การออกเสียง : kimosôm kimosôm [cr]
 • การออกเสียง : kure kure [yey]
 • การออกเสียง : nôhkom nôhkom [cr]
 • การออกเสียง : nistês nistês [cr]
 • การออกเสียง : nicâpânis nicâpânis [cr]
 • การออกเสียง : otôsimiskwêma otôsimiskwêma [cr]
 • การออกเสียง : дүү дүү [mn]
 • การออกเสียง : kicâpân kicâpân [cr]
 • การออกเสียง : wîstâwa wîstâwa [cr]
 • การออกเสียง : kistês kistês [cr]
 • การออกเสียง : nimosôm nimosôm [cr]
 • การออกเสียง : frato frato [eo]
 • การออกเสียง : kitôsim kitôsim [cr]
 • การออกเสียง : ساس بہو ساس بہو [ur]
 • การออกเสียง : kôsisim kôsisim [cr]
 • การออกเสียง : wîscâsa wîscâsa [cr]
 • การออกเสียง : paĉjo paĉjo [eo]
 • การออกเสียง : ôsisima ôsisima [cr]
 • การออกเสียง : ohcâwîsa ohcâwîsa [cr]
 • การออกเสียง : chuchu chuchu [pt]
 • การออกเสียง : түрхэм түрхэм [bxr]
 • การออกเสียง : kisîm kisîm [cr]
 • การออกเสียง : nitânis nitânis [cr]
 • การออกเสียง : хаяала хаяала [bxr]
 • การออกเสียง : үеэлэ үеэлэ [bxr]
 • การออกเสียง : kîcimos kîcimos [cr]
 • การออกเสียง : kîstâw kîstâw [cr]
 • การออกเสียง : nikosis nikosis [cr]
 • การออกเสียง : kikâwîs kikâwîs [cr]
 • การออกเสียง : بہن بہن [ur]
 • การออกเสียง : otihkwatima otihkwatima [cr]
 • การออกเสียง : wîcimosa wîcimosa [cr]