หมวดหมู่:

kinship

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkinship

 • การออกเสียง : 外婆
  外婆 [zh]
 • การออกเสียง : Schwester
  Schwester [de]
 • การออกเสียง : Familie
  Familie [de]
 • การออกเสียง : Cousine
  Cousine [de]
 • การออกเสียง : پدر
  پدر [fa]
 • การออกเสียง : yall
  yall [en]
 • การออกเสียง : مادر
  مادر [fa]
 • การออกเสียง : 妹さん
  妹さん [ja]
 • การออกเสียง : ابن
  ابن [ar]
 • การออกเสียง : Аша
  Аша [ru]
 • การออกเสียง : edzo
  edzo [eo]
 • การออกเสียง : gezin
  gezin [nl]
 • การออกเสียง : برادر
  برادر [fa]
 • การออกเสียง : familj
  familj [sv]
 • การออกเสียง : filo
  filo [es]
 • การออกเสียง : chèche
  chèche [fr]
 • การออกเสียง : nôsisim
  nôsisim [cr]
 • การออกเสียง : filius
  filius [la]
 • การออกเสียง : rodina
  rodina [cs]
 • การออกเสียง : kuku
  kuku [sw]
 • การออกเสียง : pitar
  pitar [pt]
 • การออกเสียง : ap
  ap [lv]
 • การออกเสียง : avo
  avo [eo]
 • การออกเสียง : chaw
  chaw [en]
 • การออกเสียง : ماں
  ماں [ur]
 • การออกเสียง : pitu
  pitu [pt]
 • การออกเสียง : nîcimos
  nîcimos [cr]
 • การออกเสียง : нагаса абгай
  нагаса абгай [bxr]
 • การออกเสียง : ураг
  ураг [bxr]
 • การออกเสียง : Nimis
  Nimis [it]
 • การออกเสียง : абгайхан
  абгайхан [bxr]
 • การออกเสียง : امّی
  امّی [ur]
 • การออกเสียง : kôhkom
  kôhkom [cr]
 • การออกเสียง : nimosôm
  nimosôm [cr]
 • การออกเสียง : putta
  putta [it]
 • การออกเสียง : nikâwiy
  nikâwiy [cr]
 • การออกเสียง : patro
  patro [eo]
 • การออกเสียง : boétie
  boétie [fr]
 • การออกเสียง : چچا
  چچا [ur]
 • การออกเสียง : ছোড়দি
  ছোড়দি [bn]
 • การออกเสียง : худагы
  худагы [bxr]
 • การออกเสียง : familio
  familio [eo]
 • การออกเสียง : osisa
  osisa [cr]
 • การออกเสียง : ocâpânisa
  ocâpânisa [cr]
 • การออกเสียง : хадам
  хадам [bxr]
 • การออกเสียง : kisîmis
  kisîmis [cr]
 • การออกเสียง : اسرة
  اسرة [ar]
 • การออกเสียง : nôhkom
  nôhkom [cr]
 • การออกเสียง : nicâpân
  nicâpân [cr]
 • การออกเสียง : Kure
  Kure [yey]
 • การออกเสียง : ostima
  ostima [cr]
 • การออกเสียง : kîscâs
  kîscâs [cr]
 • การออกเสียง : kôhcâwîs
  kôhcâwîs [cr]
 • การออกเสียง : kicâhkos
  kicâhkos [cr]
 • การออกเสียง : سالی
  سالی [fa]
 • การออกเสียง : otôsima
  otôsima [cr]
 • การออกเสียง : ohkoma
  ohkoma [cr]
 • การออกเสียง : nîstâw
  nîstâw [cr]
 • การออกเสียง : kitôsimiskwêm
  kitôsimiskwêm [cr]
 • การออกเสียง : дүшэ
  дүшэ [bxr]
 • การออกเสียง : kikâwiy
  kikâwiy [cr]
 • การออกเสียง : nôhtâwiy
  nôhtâwiy [cr]
 • การออกเสียง : osîmisa
  osîmisa [cr]
 • การออกเสียง : okâwiya
  okâwiya [cr]
 • การออกเสียง : ocâhkosa
  ocâhkosa [cr]
 • การออกเสียง : гуша
  гуша [bg]
 • การออกเสียง : kicâpânis
  kicâpânis [cr]
 • การออกเสียง : 大官娘
  大官娘 [wuu]
 • การออกเสียง : filino
  filino [eo]
 • การออกเสียง : frato
  frato [eo]
 • การออกเสียง : nisîm
  nisîm [cr]
 • การออกเสียง : kimosôm
  kimosôm [cr]
 • การออกเสียง : дүү
  дүү [mn]
 • การออกเสียง : chuchu
  chuchu [sw]
 • การออกเสียง : nistês
  nistês [cr]
 • การออกเสียง : nitânis
  nitânis [cr]
 • การออกเสียง : nicâpânis
  nicâpânis [cr]
 • การออกเสียง : otôsimiskwêma
  otôsimiskwêma [cr]
 • การออกเสียง : kicâpân
  kicâpân [cr]
 • การออกเสียง : nikosis
  nikosis [cr]
 • การออกเสียง : wîstâwa
  wîstâwa [cr]
 • การออกเสียง : kistês
  kistês [cr]
 • การออกเสียง : kitôsim
  kitôsim [cr]
 • การออกเสียง : paĉjo
  paĉjo [eo]
 • การออกเสียง : بہن
  بہن [ur]
 • การออกเสียง : ساس بہو
  ساس بہو [ur]
 • การออกเสียง : kôsisim
  kôsisim [cr]
 • การออกเสียง : wîscâsa
  wîscâsa [cr]
 • การออกเสียง : түрхэм
  түрхэм [bxr]
 • การออกเสียง : ôsisima
  ôsisima [cr]
 • การออกเสียง : ohcâwîsa
  ohcâwîsa [cr]
 • การออกเสียง : kisîm
  kisîm [cr]
 • การออกเสียง : үеэлэ
  үеэлэ [bxr]
 • การออกเสียง : хаяала
  хаяала [bxr]
 • การออกเสียง : kîcimos
  kîcimos [cr]
 • การออกเสียง : kimis
  kimis [cr]
 • การออกเสียง : kikâwîs
  kikâwîs [cr]
 • การออกเสียง : kîstâw
  kîstâw [cr]
 • การออกเสียง : otihkwatima
  otihkwatima [cr]
 • การออกเสียง : wîcimosa
  wîcimosa [cr]