• การออกเสียงคำว่า ftalat ftalat [da]
 • การออกเสียงคำว่า francium francium [en]
 • การออกเสียงคำว่า zink zink [de]
 • การออกเสียงคำว่า syreatom syreatom [sv]
 • การออกเสียงคำว่า kalium kalium [de]
 • การออกเสียงคำว่า palladium palladium [en]
 • การออกเสียงคำว่า plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียงคำว่า barium barium [la]
 • การออกเสียงคำว่า jon (laddad partikel) jon (laddad partikel) [sv]
 • การออกเสียงคำว่า proton proton [tr]
 • การออกเสียงคำว่า molybden molybden [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียงคำว่า nickel nickel [en]
 • การออกเสียงคำว่า polyetylen polyetylen [sv]
 • การออกเสียงคำว่า polyetyl polyetyl [sv]
 • การออกเสียงคำว่า xantin xantin [sv]
 • การออกเสียงคำว่า xantat xantat [sv]
 • การออกเสียงคำว่า zirkoniumdioxid zirkoniumdioxid [sv]
 • การออกเสียงคำว่า gallium gallium [en]
 • การออกเสียงคำว่า germanium germanium [en]
 • การออกเสียงคำว่า rubidium rubidium [en]
 • การออกเสียงคำว่า strontium strontium [en]
 • การออกเสียงคำว่า yttrium yttrium [en]
 • การออกเสียงคำว่า zirkonium zirkonium [de]
 • การออกเสียงคำว่า indium indium [en]
 • การออกเสียงคำว่า cesium cesium [en]
 • การออกเสียงคำว่า polonium polonium [en]
 • การออกเสียงคำว่า iridium iridium [en]
 • การออกเสียงคำว่า magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียงคำว่า helium helium [en]