หมวดหมู่:

kazanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkazanie

  • การออกเสียง : ambona ambona [pl]
  • การออกเสียง : niedzielne niedzielne [pl]
  • การออกเสียง : homilijny homilijny [pl]
  • การออกเสียง : wygłosić wygłosić [pl]
  • การออกเสียง : siedzieć jak na tureckim kazaniu siedzieć jak na tureckim kazaniu [pl]