หมวดหมู่:

Kazakh

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKazakh

 • การออกเสียง : экономика
  экономика [ru]
 • การออกเสียง : спорт
  спорт [ru]
 • การออกเสียง : бал
  бал [tt]
 • การออกเสียง : температура
  температура [ru]
 • การออกเสียง : сарай
  сарай [ru]
 • การออกเสียง : автономия
  автономия [ru]
 • การออกเสียง : идея
  идея [ru]
 • การออกเสียง : Назар
  Назар [tg]
 • การออกเสียง : форма
  форма [ru]
 • การออกเสียง : байланыс
  байланыс [kk]
 • การออกเสียง : ту
  ту [chm]
 • การออกเสียง : климат
  климат [ru]
 • การออกเสียง : албан
  албан [tt]
 • การออกเสียง : орден
  орден [ru]
 • การออกเสียง : Kazakh
  Kazakh [en]
 • การออกเสียง : бөтен
  бөтен [tt]
 • การออกเสียง : экология
  экология [ru]
 • การออกเสียง : таза
  таза [chm]
 • การออกเสียง : сан
  сан [ru]
 • การออกเสียง : Қоңырат
  Қоңырат [kk]
 • การออกเสียง : әдебиет
  әдебиет [kk]
 • การออกเสียง : орган
  орган [ru]
 • การออกเสียง : Каспий
  Каспий [ba]
 • การออกเสียง : араб
  араб [ru]
 • การออกเสียง : сырт
  сырт [tt]
 • การออกเสียง : тарих
  тарих [tt]
 • การออกเสียง : маржан
  маржан [kk]
 • การออกเสียง : сапар
  сапар [kk]
 • การออกเสียง : орда
  орда [bg]
 • การออกเสียง : Тайпа
  Тайпа [inh]
 • การออกเสียง : аудару
  аудару [tt]
 • การออกเสียง : дүние
  дүние [kk]
 • การออกเสียง : жоспар
  жоспар [kk]
 • การออกเสียง : пайда
  пайда [chm]
 • การออกเสียง : теңге
  теңге [kk]
 • การออกเสียง : дене
  дене [chm]
 • การออกเสียง : сый
  сый [tt]
 • การออกเสียง : Ұлы жүз
  Ұлы жүз [kk]
 • การออกเสียง : Таңдаулы
  Таңдаулы [kk]
 • การออกเสียง : Бал қымыз
  Бал қымыз [kk]
 • การออกเสียง : арғымақ
  арғымақ [kk]
 • การออกเสียง : құсмылтық
  құсмылтық [kk]
 • การออกเสียง : құрылыс
  құрылыс [kk]
 • การออกเสียง : саясат
  саясат [kk]
 • การออกเสียง : көзқарас
  көзқарас [kk]
 • การออกเสียง : жүрек
  жүрек [kk]
 • การออกเสียง : біртұтас
  біртұтас [kk]
 • การออกเสียง : Үйсін
  Үйсін [kk]
 • การออกเสียง : Өнім
  Өнім [kk]
 • การออกเสียง : дымқылдық
  дымқылдық [kk]
 • การออกเสียง : Алаш
  Алаш [kk]
 • การออกเสียง : ғимарат
  ғимарат [kk]
 • การออกเสียง : қымыз
  қымыз [kk]
 • การออกเสียง : Ауа
  Ауа [kk]
 • การออกเสียง : қадір
  қадір [kk]
 • การออกเสียง : кеңес
  кеңес [kk]
 • การออกเสียง : құрылтай
  құрылтай [kk]
 • การออกเสียง : қызмет
  қызмет [kk]
 • การออกเสียง : Таңба
  Таңба [kk]
 • การออกเสียง : нәтиже
  нәтиже [kk]
 • การออกเสียง : әрекет
  әрекет [kk]
 • การออกเสียง : облыс
  облыс [kk]
 • การออกเสียง : арман
  арман [cv]
 • การออกเสียง : қасиет
  қасиет [kk]
 • การออกเสียง : мағына
  мағына [kk]
 • การออกเสียง : Ресми
  Ресми [kk]
 • การออกเสียง : даму
  даму [kk]
 • การออกเสียง : парасат
  парасат [kk]
 • การออกเสียง : Жорық
  Жорық [kk]
 • การออกเสียง : мәселе
  мәселе [kk]
 • การออกเสียง : алғашқы
  алғашқы [kk]
 • การออกเสียง : кеңістік
  кеңістік [kk]
 • การออกเสียง : бағыт
  бағыт [kk]
 • การออกเสียง : уақыт
  уақыт [kk]
 • การออกเสียง : Басқа
  Басқа [kk]
 • การออกเสียง : ұрпақ
  ұрпақ [kk]
 • การออกเสียง : Басқару
  Басқару [kk]
 • การออกเสียง : жеңіл
  жеңіл [kk]
 • การออกเสียง : қалыптасу
  қалыптасу [kk]
 • การออกเสียง : шаралар
  шаралар [kk]
 • การออกเสียง : суық
  суық [kk]
 • การออกเสียง : кедей
  кедей [kk]
 • การออกเสียง : ақыл
  ақыл [kk]
 • การออกเสียง : орташа
  орташа [kk]
 • การออกเสียง : кеуде
  кеуде [kk]
 • การออกเสียง : ауыл
  ауыл [ba]
 • การออกเสียง : тұжырымдама
  тұжырымдама [kk]
 • การออกเสียง : Үкімет
  Үкімет [kk]
 • การออกเสียง : сымбатты
  сымбатты [kk]
 • การออกเสียง : Әлем
  Әлем [tt]
 • การออกเสียง : оқиға
  оқиға [kk]
 • การออกเสียง : соңғы
  соңғы [kk]
 • การออกเสียง : елтаңба
  елтаңба [kk]
 • การออกเสียง : кәсіпорн
  кәсіпорн [kk]
 • การออกเสียง : құбылыс
  құбылыс [kk]
 • การออกเสียง : деңгей
  деңгей [kk]
 • การออกเสียง : бейне
  бейне [kk]
 • การออกเสียง : бауырмалдық
  бауырмалдық [kk]
 • การออกเสียง : түрлі
  түрлі [kk]
 • การออกเสียง : ұйымдастыру
  ұйымдастыру [kk]