หมวดหมู่:

Kazakh

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKazakh

 • การออกเสียง : экономика экономика [ru]
 • การออกเสียง : спорт спорт [ru]
 • การออกเสียง : бал бал [tt]
 • การออกเสียง : идея идея [ru]
 • การออกเสียง : автономия автономия [ru]
 • การออกเสียง : температура температура [ru]
 • การออกเสียง : сарай сарай [tt]
 • การออกเสียง : байланыс байланыс [kk]
 • การออกเสียง : форма форма [ru]
 • การออกเสียง : Назар Назар [tg]
 • การออกเสียง : ту ту [chm]
 • การออกเสียง : албан албан [tt]
 • การออกเสียง : климат климат [ru]
 • การออกเสียง : орден орден [ru]
 • การออกเสียง : Каспий Каспий [ba]
 • การออกเสียง : бөтен бөтен [tt]
 • การออกเสียง : экология экология [ru]
 • การออกเสียง : таза таза [chm]
 • การออกเสียง : Kazakh Kazakh [en]
 • การออกเสียง : Қоңырат Қоңырат [kk]
 • การออกเสียง : әдебиет әдебиет [kk]
 • การออกเสียง : сан сан [ru]
 • การออกเสียง : орда орда [bg]
 • การออกเสียง : орган орган [ru]
 • การออกเสียง : сырт сырт [tt]
 • การออกเสียง : араб араб [ru]
 • การออกเสียง : тарих тарих [tt]
 • การออกเสียง : сапар сапар [kk]
 • การออกเสียง : маржан маржан [kk]
 • การออกเสียง : Тайпа Тайпа [inh]
 • การออกเสียง : аудару аудару [tt]
 • การออกเสียง : дүние дүние [kk]
 • การออกเสียง : пайда пайда [chm]
 • การออกเสียง : жоспар жоспар [kk]
 • การออกเสียง : дене дене [chm]
 • การออกเสียง : сый сый [tt]
 • การออกเสียง : Таңдаулы Таңдаулы [kk]
 • การออกเสียง : арғымақ арғымақ [kk]
 • การออกเสียง : құсмылтық құсмылтық [kk]
 • การออกเสียง : Бал қымыз Бал қымыз [kk]
 • การออกเสียง : Ұлы жүз Ұлы жүз [kk]
 • การออกเสียง : саясат саясат [kk]
 • การออกเสียง : біртұтас біртұтас [kk]
 • การออกเสียง : Үйсін Үйсін [kk]
 • การออกเสียง : көзқарас көзқарас [kk]
 • การออกเสียง : дымқылдық дымқылдық [kk]
 • การออกเสียง : құрылыс құрылыс [kk]
 • การออกเสียง : Алаш Алаш [kk]
 • การออกเสียง : Өнім Өнім [kk]
 • การออกเสียง : қадір қадір [kk]
 • การออกเสียง : Ауа Ауа [kk]
 • การออกเสียง : кеңес кеңес [kk]
 • การออกเสียง : құрылтай құрылтай [kk]
 • การออกเสียง : қызмет қызмет [kk]
 • การออกเสียง : Таңба Таңба [kk]
 • การออกเสียง : әрекет әрекет [kk]
 • การออกเสียง : нәтиже нәтиже [kk]
 • การออกเสียง : облыс облыс [kk]
 • การออกเสียง : жүрек жүрек [kk]
 • การออกเสียง : ғимарат ғимарат [kk]
 • การออกเสียง : қасиет қасиет [kk]
 • การออกเสียง : мағына мағына [kk]
 • การออกเสียง : қымыз қымыз [kk]
 • การออกเสียง : Ресми Ресми [kk]
 • การออกเสียง : даму даму [kk]
 • การออกเสียง : арман арман [cv]
 • การออกเสียง : парасат парасат [kk]
 • การออกเสียง : Жорық Жорық [kk]
 • การออกเสียง : теңге теңге [kk]
 • การออกเสียง : мәселе мәселе [kk]
 • การออกเสียง : алғашқы алғашқы [kk]
 • การออกเสียง : кеңістік кеңістік [kk]
 • การออกเสียง : бағыт бағыт [kk]
 • การออกเสียง : Басқа Басқа [kk]
 • การออกเสียง : Басқару Басқару [kk]
 • การออกเสียง : жеңіл жеңіл [kk]
 • การออกเสียง : қалыптасу қалыптасу [kk]
 • การออกเสียง : ұрпақ ұрпақ [kk]
 • การออกเสียง : шаралар шаралар [kk]
 • การออกเสียง : орташа орташа [kk]
 • การออกเสียง : кедей кедей [kk]
 • การออกเสียง : тұжырымдама тұжырымдама [kk]
 • การออกเสียง : уақыт уақыт [kk]
 • การออกเสียง : кеуде кеуде [kk]
 • การออกเสียง : ақыл ақыл [kk]
 • การออกเสียง : сымбатты сымбатты [kk]
 • การออกเสียง : кәсіпорн кәсіпорн [kk]
 • การออกเสียง : оқиға оқиға [kk]
 • การออกเสียง : елтаңба елтаңба [kk]
 • การออกเสียง : суық суық [kk]
 • การออกเสียง : құбылыс құбылыс [kk]
 • การออกเสียง : Үкімет Үкімет [kk]
 • การออกเสียง : соңғы соңғы [kk]
 • การออกเสียง : бейне бейне [kk]
 • การออกเสียง : деңгей деңгей [kk]
 • การออกเสียง : бауырмалдық бауырмалдық [kk]
 • การออกเสียง : түрлі түрлі [kk]
 • การออกเสียง : ұйымдастыру ұйымдастыру [kk]
 • การออกเสียง : билiк билiк [kk]
 • การออกเสียง : сәулетші сәулетші [kk]