หมวดหมู่:

katuday

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkatuday

 • การออกเสียงคำว่า lilo lilo [en]
 • การออกเสียงคำว่า tuktok tuktok [tl]
 • การออกเสียงคำว่า tabako tabako [eo]
 • การออกเสียงคำว่า bantay bantay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Napan Napan [es]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า katuday katuday [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ramay ramay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tuktukkolek tuktukkolek [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kinaraykay kinaraykay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sagaysay sagaysay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า uggesek uggesek [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lelongko Lelongko [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sinang-sangdo sinang-sangdo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Agaluadka Agaluadka [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lila Kikay Lila Kikay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า suako suako [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aramidek aramidek [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Suakonto Suakonto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nadawel nadawel [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sungo sungo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kabalio kabalio [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nagmulaak Nagmulaak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kannaway kannaway [ilo] รอการออกเสียง