หมวดหมู่:

karakter

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkarakter

 • การออกเสียง : intelligent intelligent [en]
 • การออกเสียง : introvert introvert [en]
 • การออกเสียง : conservatief conservatief [nl]
 • การออกเสียง : vervelend vervelend [nl]
 • การออกเสียง : armzalig armzalig [nl]
 • การออกเสียง : melancholisch melancholisch [nl]
 • การออกเสียง : gierig gierig [de]
 • การออกเสียง : zuiver zuiver [nl]
 • การออกเสียง : onbekommerd onbekommerd [nl]
 • การออกเสียง : notoir notoir [nl]
 • การออกเสียง : achterdocht achterdocht [nl]
 • การออกเสียง : masochistisch masochistisch [nl]
 • การออกเสียง : teer teer [de]
 • การออกเสียง : gering gering [de]
 • การออกเสียง : saai saai [nl]
 • การออกเสียง : wreed wreed [nl]
 • การออกเสียง : vredelievend vredelievend [nl]
 • การออกเสียง : chaotisch chaotisch [de]
 • การออกเสียง : kennelijk kennelijk [nl]
 • การออกเสียง : puur puur [nl]
 • การออกเสียง : dramatisch dramatisch [nl]
 • การออกเสียง : verfomfaaid verfomfaaid [nl]
 • การออกเสียง : sceptisch sceptisch [nl]
 • การออกเสียง : onbarmhartig onbarmhartig [nl]
 • การออกเสียง : sportief sportief [nl]
 • การออกเสียง : wulps wulps [nl]
 • การออกเสียง : creatief creatief [nl]
 • การออกเสียง : vrijzinnig vrijzinnig [nl]
 • การออกเสียง : sadistisch sadistisch [nl]
 • การออกเสียง : welbespraakt welbespraakt [nl]
 • การออกเสียง : laveloos laveloos [nl]
 • การออกเสียง : doortrapt doortrapt [nl]
 • การออกเสียง : excentriek excentriek [nl]
 • การออกเสียง : materialistisch materialistisch [nl]
 • การออกเสียง : conventioneel conventioneel [nl]
 • การออกเสียง : luisterrijk luisterrijk [nl]
 • การออกเสียง : fantasieloos fantasieloos [nl]
 • การออกเสียง : beroemd beroemd [nl]
 • การออกเสียง : geagiteerd geagiteerd [nl]
 • การออกเสียง : cynisch cynisch [nl]
 • การออกเสียง : Star (Vogel) Star (Vogel) [de]
 • การออกเสียง : kritisch kritisch [de]
 • การออกเสียง : geïrriteerd geïrriteerd [nl]
 • การออกเสียง : extravert extravert [nl]
 • การออกเสียง : idealistisch idealistisch [nl]
 • การออกเสียง : deerniswekkend deerniswekkend [nl]
 • การออกเสียง : broos broos [nl]
 • การออกเสียง : fijn fijn [nl]
 • การออกเสียง : tragisch tragisch [nl]
 • การออกเสียง : delicaat delicaat [nl]
 • การออกเสียง : humorloos humorloos [nl]
 • การออกเสียง : eigengereid eigengereid [nl]
 • การออกเสียง : fraai fraai [nl]
 • การออกเสียง : essentieel essentieel [nl]
 • การออกเสียง : ongeduldig ongeduldig [nl]
 • การออกเสียง : maniakaal maniakaal [nl]
 • การออกเสียง : vlot vlot [nl]
 • การออกเสียง : gedreven gedreven [nl]
 • การออกเสียง : sluw sluw [nl]
 • การออกเสียง : negatief negatief [nl]
 • การออกเสียง : heetgebakerd heetgebakerd [nl]
 • การออกเสียง : humoristisch humoristisch [nl]
 • การออกเสียง : handig handig [nl]
 • การออกเสียง : opgewonden opgewonden [nl]
 • การออกเสียง : geheimzinnig geheimzinnig [nl]
 • การออกเสียง : eigenzinnig eigenzinnig [nl]
 • การออกเสียง : stug stug [nl]
 • การออกเสียง : Aziatisch Aziatisch [nl]
 • การออกเสียง : ritmisch ritmisch [nl]
 • การออกเสียง : drammerig drammerig [nl]
 • การออกเสียง : stabiel stabiel [nl]
 • การออกเสียง : humeurig humeurig [nl]
 • การออกเสียง : opschepperig opschepperig [nl]
 • การออกเสียง : armoedig armoedig [nl]
 • การออกเสียง : onhandig onhandig [nl]
 • การออกเสียง : aards aards [af]
 • การออกเสียง : doelgericht doelgericht [nl]
 • การออกเสียง : netelig netelig [nl]
 • การออกเสียง : achteloos achteloos [nl]
 • การออกเสียง : fameus fameus [nl]
 • การออกเสียง : streberig streberig [nl]
 • การออกเสียง : reëel reëel [nl]
 • การออกเสียง : fantasierijk fantasierijk [nl]
 • การออกเสียง : wrang wrang [nl]
 • การออกเสียง : zorgeloos zorgeloos [nl]
 • การออกเสียง : lusteloos lusteloos [nl]
 • การออกเสียง : positief positief [nl]
 • การออกเสียง : slordig slordig [nl]
 • การออกเสียง : subtiel subtiel [nl]
 • การออกเสียง : gedesoriënteerd gedesoriënteerd [nl]
 • การออกเสียง : hebzuchtig hebzuchtig [nl]
 • การออกเสียง : dromerig dromerig [nl]
 • การออกเสียง : stroef stroef [nl]
 • การออกเสียง : berucht berucht [nl]
 • การออกเสียง : hebberig hebberig [nl]
 • การออกเสียง : grootheidswaanzin grootheidswaanzin [nl]
 • การออกเสียง : sympathiek sympathiek [nl]
 • การออกเสียง : gewiekst gewiekst [nl]
 • การออกเสียง : inhalig inhalig [nl]
 • การออกเสียง : vrijgevig vrijgevig [nl]