หมวดหมู่:

kamienie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkamienie

  • การออกเสียง : nagrobne nagrobne [pl]
  • การออกเสียง : kamienne kamienne [pl]
  • การออกเสียง : kamieniołomy kamieniołomy [pl]
  • การออกเสียง : szlachetne szlachetne [pl]
  • การออกเสียง : kamica nerkowa kamica nerkowa [pl]
  • การออกเสียง : obciążające obciążające [pl]
  • การออกเสียง : rozetrzeć rozetrzeć [pl]