หมวดหมู่:

kain

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkain

  • การออกเสียง : kumain kumain [tl]
  • การออกเสียง : kakainin kakainin [tl]
  • การออกเสียง : kainan kainan [tl]
  • การออกเสียง : kinain kinain [tl]
  • การออกเสียง : kumakain kumakain [tl]
  • การออกเสียง : Kainsmal Kainsmal [de]