หมวดหมู่:

jute

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjute

 • การออกเสียง : langa langa [eu]
 • การออกเสียง : saluyot saluyot [ilo]
 • การออกเสียง : bagi bagi [ind]
 • การออกเสียง : Jutesack Jutesack [de]
 • การออกเสียง : nasayaat nasayaat [ilo]
 • บันทึกการออกเสียง : Magustuan Magustuan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngalngalen ngalngalen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sul-oyen Sul-oyen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : atipaen atipaen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : makabiag makabiag [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : pumusaksak pumusaksak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tilmonen tilmonen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Makaited Makaited [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : salun-at salun-at [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : wenno wenno [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : il-iliwen il-iliwen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Nabaknang Nabaknang [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : intay intay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nagalis nagalis [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sansanen sansanen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nanumo nanumo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : siasino siasino [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kayattay kayattay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sidaem sidaem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Nateng Nateng [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sidaen sidaen [ilo] รอการออกเสียง