หมวดหมู่:

join the line

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjoin the line

  • การออกเสียง : ogonek ogonek [pl]
  • การออกเสียง : ogonki ogonki [pl]