หมวดหมู่:

Jiaozi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJiaozi

  • การออกเสียง : 餃子 餃子 [ja]
  • การออกเสียง : 水餃 水餃 [zh]
  • การออกเสียง : 锅贴 锅贴 [zh]
  • การออกเสียง : 鍋貼 鍋貼 [wuu]
  • การออกเสียง : 水饺 水饺 [zh]
  • การออกเสียง : 蒸饺 蒸饺 [zh]
  • การออกเสียง : 煎饺 煎饺 [zh]
  • การออกเสียง : チャオズ チャオズ [ja]