หมวดหมู่:

Jezus

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJezus

  • การออกเสียง : aureola aureola [pt]
  • การออกเสียง : przeżegnać się przeżegnać się [pl]
  • การออกเสียง : chrystianizm chrystianizm [pl]
  • การออกเสียง : Jezuniu Jezuniu [pl]
  • การออกเสียง : Lulajże, Jezuniu! Lulajże, Jezuniu! [pl]
  • การออกเสียง : ukrzyżowany ukrzyżowany [pl]
  • การออกเสียง : Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa [pl]
  • การออกเสียง : Oj, Jezuniu! Oj, Jezuniu! [pl]