หมวดหมู่:

jerga

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjerga

 • การออกเสียง : pura vida pura vida [es]
 • การออกเสียง : birra birra [it]
 • การออกเสียง : vara vara [sv]
 • การออกเสียง : bacana bacana [pt]
 • การออกเสียง : mui mui [pt]
 • การออกเสียง : carajillo carajillo [es]
 • การออกเสียง : jambo jambo [sw]
 • การออกเสียง : cacharro cacharro [es]
 • การออกเสียง : perendengue perendengue [pt]
 • การออกเสียง : de segundo cachete de segundo cachete [es]
 • การออกเสียง : titipuchal titipuchal [es]
 • การออกเสียง : chirula chirula [es]
 • การออกเสียง : dar el avion dar el avion [es]
 • การออกเสียง : Bailadera del indio Bailadera del indio [es]
 • การออกเสียง : Coger de parche Coger de parche [es]
 • การออกเสียง : pelotera pelotera [es]
 • การออกเสียง : Morisquetero Morisquetero [es]
 • การออกเสียง : sacaborrachos sacaborrachos [es]
 • การออกเสียง : abejorrearse abejorrearse [es]
 • การออกเสียง : cule cule [es]
 • การออกเสียง : brete brete [es]
 • การออกเสียง : chorero chorero [es]
 • การออกเสียง : qué rica hueva qué rica hueva [es]
 • การออกเสียง : entucar entucar [es]
 • การออกเสียง : marico marico [es]
 • การออกเสียง : aletoso aletoso [es]
 • การออกเสียง : echar un oclayo echar un oclayo [es]
 • การออกเสียง : changarro changarro [es]
 • การออกเสียง : arrayudo arrayudo [es]
 • การออกเสียง : chelear chelear [es]
 • การออกเสียง : arrayudez arrayudez [es]
 • การออกเสียง : precopeo precopeo [es]
 • การออกเสียง : paraco paraco [es]
 • การออกเสียง : tranqui’ tranqui’ [es]