หมวดหมู่:

Jeez!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJeez!

  • การออกเสียง : Boże! Boże! [pl]
  • การออกเสียง : Jejku! Jejku! [pl]
  • การออกเสียง : Na miłość boską! Na miłość boską! [pl]
  • การออกเสียง : o rany o rany [pl]
  • การออกเสียง : O rany boskie! O rany boskie! [pl]
  • การออกเสียง : O rany koguta! O rany koguta! [pl]
  • การออกเสียง : Oj, Jezuniu! Oj, Jezuniu! [pl]