หมวดหมู่:

Jeez!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJeez!

 • การออกเสียง : Boże!
  Boże! [pl]
 • การออกเสียง : Jejku!
  Jejku! [pl]
 • การออกเสียง : Na miłość boską!
  Na miłość boską! [pl]
 • การออกเสียง : o rany
  o rany [pl]
 • การออกเสียง : O rany boskie!
  O rany boskie! [pl]
 • การออกเสียง : O rany koguta!
  O rany koguta! [pl]
 • การออกเสียง : Oj, Jezuniu!
  Oj, Jezuniu! [pl]