• บันทึกการออกเสียงคำว่า zelfmoordbos zelfmoordbos [nl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Mrs. Watanabe Mrs. Watanabe [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ronin Ronin [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 福島 福島 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 長部田海床路 長部田海床路 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 広島東洋カープ 広島東洋カープ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Hapón Hapón [tl]
 • การออกเสียงคำว่า 일본 일본 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 金山 金山 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 大津 大津 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 石山寺 石山寺 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 石山 石山 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 膳所 膳所 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 琵琶湖 琵琶湖 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 日本政府 日本政府 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 日本国 日本国 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 源氏物語 源氏物語 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 伊豆 伊豆 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 日露戦争 日露戦争 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 東瀛 東瀛 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 日治時代 日治時代 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 三和銀行 三和銀行 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 日資 日資 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 防卫相 防卫相 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 日本自卫队 日本自卫队 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 人事院 人事院 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寬永 寬永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 安代町 安代町 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 渡鹿野島 渡鹿野島 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 日本 日本 [ja]