หมวดหมู่:

Jakub

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJakub

  • การออกเสียง : Kuba Kuba [de]
  • การออกเสียง : Jakóbek Jakóbek [pl]
  • การออกเสียง : Jakubowski Jakubowski [pl]
  • การออกเสียง : Jakub Surwiłło Jakub Surwiłło [pl]
  • การออกเสียง : Załuski Załuski [pl]
  • การออกเสียง : Jakub Wierzchowski Jakub Wierzchowski [pl]
  • การออกเสียง : Kuby Kuby [pl]
  • การออกเสียง : Kuba Wojewódzki Kuba Wojewódzki [pl]