• การออกเสียงคำว่า Lino Ventura Lino Ventura [fr]
  • การออกเสียงคำว่า French French [en]
  • การออกเสียงคำว่า Blumenriviera Blumenriviera [de]
  • การออกเสียงคำว่า Piemont Piemont [pms]