หมวดหมู่:

italiano

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงitaliano

 • การออกเสียง : perla perla [es]
 • การออกเสียง : 意大利 意大利 [yue]
 • การออกเสียง : ~ ~ [it]
 • การออกเสียง : Eugenio Eugenio [es]
 • การออกเสียง : # # [it]
 • การออกเสียง : umore sotto i piedi umore sotto i piedi [it]
 • การออกเสียง : § § [it]
 • การออกเสียง : dino dino [pt]
 • การออกเสียง : Luciano Ligabue Luciano Ligabue [it]
 • การออกเสียง : ¢ ¢ [it]
 • การออกเสียง : abita abita [pt]
 • การออกเสียง : ¶ [it]
 • การออกเสียง : lo vi amo lo vi amo [it]
 • การออกเสียง : internazionalizzazione internazionalizzazione [it]
 • การออกเสียง : sognante sognante [it]
 • การออกเสียง : configurazione elettronica configurazione elettronica [it]
 • การออกเสียง : ⁂ [it]
 • การออกเสียง : ‡ [it]
 • การออกเสียง : Luisa Fernanda Luisa Fernanda [es]
 • การออกเสียง : trentasette trentasette [it]
 • การออกเสียง : oniricamente oniricamente [it]
 • การออกเสียง : Sebastiano Serlio Sebastiano Serlio [it]
 • การออกเสียง : Gelindo Bordin Gelindo Bordin [it]
 • การออกเสียง : coacervo coacervo [it]
 • การออกเสียง : † [it]
 • การออกเสียง : Stefano Baldini Stefano Baldini [it]
 • การออกเสียง : Carloni Carloni [it]
 • การออกเสียง : Francesco Xanto Avelli Francesco Xanto Avelli [it]
 • การออกเสียง : Cesare Brandi Cesare Brandi [it]
 • การออกเสียง : omosessualità omosessualità [it]
 • การออกเสียง : competenza competenza [it]
 • การออกเสียง : Alberto Cova Alberto Cova [it]
 • การออกเสียง : Ausonius Ausonius [la]
 • การออกเสียง : Lino Ventura Lino Ventura [fr]
 • การออกเสียง : cinguettante cinguettante [it]
 • การออกเสียง : ‽ [it]
 • การออกเสียง : Antico Testamento Antico Testamento [it]
 • การออกเสียง : tuberi tuberi [it]
 • การออกเสียง : Samy Fayad Samy Fayad [it]
 • การออกเสียง : auspico auspico [it]
 • การออกเสียง : Mauro Berruto Mauro Berruto [it]
 • การออกเสียง : Paolo Portoghesi Paolo Portoghesi [it]
 • บันทึกการออกเสียง : Cubbaita Cubbaita [scn] รอการออกเสียง