หมวดหมู่:

IT

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIT

 • การออกเสียง : Spotify Spotify [en]
 • การออกเสียง : Netflix Netflix [en]
 • การออกเสียง : Ruby Ruby [en]
 • การออกเสียง : cache cache [en]
 • การออกเสียง : java java [en]
 • การออกเสียง : C++ C++ [en]
 • การออกเสียง : minor minor [en]
 • การออกเสียง : Ajax Ajax [nl]
 • การออกเสียง : uma uma [pt]
 • การออกเสียง : 3G 3G [nl]
 • การออกเสียง : SQL SQL [en]
 • การออกเสียง : sci sci [it]
 • การออกเสียง : gadget gadget [en]
 • การออกเสียง : sas sas [fr]
 • การออกเสียง : Symantec Symantec [en]
 • การออกเสียง : host host [en]
 • การออกเสียง : EMI EMI [la]
 • การออกเสียง : DevOps DevOps [en]
 • การออกเสียง : grafana grafana [en]
 • การออกเสียง : PHP PHP [en]
 • การออกเสียง : Sony Sony [cs]
 • การออกเสียง : программирование программирование [ru]
 • การออกเสียง : ku ku [ngh]
 • การออกเสียง : tid tid [sv]
 • การออกเสียง : shiro shiro [ja]
 • การออกเสียง : stor stor [da]
 • การออกเสียง : selectable selectable [en]
 • การออกเสียง : xe xe [vec]
 • การออกเสียง : scipy scipy [en]
 • การออกเสียง : remailers remailers [en]
 • การออกเสียง : Iam Iam [eo]
 • การออกเสียง : kak kak [af]
 • การออกเสียง : CSS CSS [de]
 • การออกเสียง : Symfony Symfony [en]
 • การออกเสียง : HSV HSV [de]
 • การออกเสียง : doable doable [en]
 • การออกเสียง : RTP RTP [pt]
 • การออกเสียง : blockchain blockchain [en]
 • การออกเสียง : Ubiquiti Ubiquiti [en]
 • การออกเสียง : DirectX DirectX [en]
 • การออกเสียง : quiesce quiesce [en]
 • การออกเสียง : world wide web world wide web [en]
 • การออกเสียง : adware adware [en]
 • การออกเสียง : 帯域 帯域 [ja]
 • การออกเสียง : averaging averaging [en]
 • การออกเสียง : havi havi [eo]
 • การออกเสียง : issa issa [mt]
 • การออกเสียง : third-person third-person [en]
 • การออกเสียง : tunneling tunneling [en]
 • การออกเสียง : Comarch Comarch [pl]
 • การออกเสียง : null-terminated null-terminated [en]
 • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
 • การออกเสียง : C# C# [nl]
 • การออกเสียง : preferito preferito [it]
 • การออกเสียง : Scitec Scitec [en]
 • การออกเสียง : placeholders placeholders [en]
 • การออกเสียง : Perl Perl [en]
 • การออกเสียง : ハードディスク ハードディスク [ja]
 • การออกเสียง : MikroTik MikroTik [en]
 • การออกเสียง : application programming interface application programming interface [en]
 • การออกเสียง : VPN VPN [en]
 • การออกเสียง : tiering tiering [en]
 • การออกเสียง : trimmer trimmer [nl]
 • การออกเสียง : swapping swapping [en]
 • การออกเสียง : Nebbiolo Nebbiolo [it]
 • การออกเสียง : sinc sinc [cy]
 • การออกเสียง : WPA2 WPA2 [en]
 • การออกเสียง : Linq Linq [en]
 • การออกเสียง : char (data) char (data) [en]
 • การออกเสียง : inetpub inetpub [en]
 • การออกเสียง : cmdlet cmdlet [en]
 • การออกเสียง : tetragram tetragram [en]
 • การออกเสียง : irragionevolezza irragionevolezza [it]
 • การออกเสียง : ih ih [bs]
 • การออกเสียง : kek kek [tr]
 • การออกเสียง : permuter permuter [fr]
 • การออกเสียง : DICOM DICOM [en]
 • การออกเสียง : chatbot chatbot [en]
 • การออกเสียง : umbral umbral [es]
 • การออกเสียง : Miran Miran [es]
 • การออกเสียง : azzurrognolo azzurrognolo [it]
 • การออกเสียง : Pearson VUE Pearson VUE [en]
 • การออกเสียง : over-the-air over-the-air [en]
 • การออกเสียง : kes kes [tr]
 • การออกเสียง : Renesas Renesas [ja]
 • การออกเสียง : bootloader bootloader [en]
 • การออกเสียง : Robert Tarjan Robert Tarjan [en]
 • การออกเสียง : risc risc [ro]
 • การออกเสียง : coding coding [en]
 • การออกเสียง : Sabeer Bhatia Sabeer Bhatia [hi]
 • การออกเสียง : developers developers [en]
 • การออกเสียง : alef alef [yi]
 • การออกเสียง : debugging debugging [en]
 • การออกเสียง : B2C B2C [en]
 • การออกเสียง : initialized initialized [en]
 • การออกเสียง : Eins-zu-Eins-Medium Eins-zu-Eins-Medium [de]
 • การออกเสียง : nekmowey nekmowey [mic]
 • การออกเสียง : CSV CSV [en]
 • การออกเสียง : IntelliSense IntelliSense [en]
 • การออกเสียง : CEBIT CEBIT [de]