หมวดหมู่:

irregular verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular verb

 • การออกเสียง : ate ate [en]
 • การออกเสียง : zijn zijn [nl]
 • การออกเสียง : tiocfaidh tiocfaidh [ga]
 • การออกเสียง : thug thug [en]
 • การออกเสียง : abair abair [ga]
 • การออกเสียง : springen springen [de]
 • การออกเสียง : spreken spreken [nl]
 • การออกเสียง : sehe sehe [de]
 • การออกเสียง : möchtest möchtest [de]
 • การออกเสียง : staan staan [nl]
 • การออกเสียง : gehst gehst [de]
 • การออกเสียง : seht seht [de]
 • การออกเสียง : tháinig tháinig [ga]
 • การออกเสียง : OK'd OK'd [en]
 • การออกเสียง : finna finna [sv]
 • การออกเสียง : zien zien [nl]
 • การออกเสียง : ithim ithim [ga]
 • การออกเสียง : vella vella [gl]
 • การออกเสียง : verstaan verstaan [nl]
 • การออกเสียง : d'ith d'ith [ga]
 • การออกเสียง : geta geta [is]
 • การออกเสียง : verða verða [fo]
 • การออกเสียง : vinda vinda [pt]
 • การออกเสียง : tabharfaidh tabharfaidh [ga]
 • การออกเสียง : tabhair tabhair [ga]
 • การออกเสียง : könnt könnt [de]
 • การออกเสียง : vefa vefa [is]
 • การออกเสียง : trägst trägst [de]
 • การออกเสียง : þjóta þjóta [is]
 • การออกเสียง : winnen winnen [nl]
 • การออกเสียง : víkja víkja [fo]
 • การออกเสียง : broadcasted broadcasted [en]
 • การออกเสียง : tagann tagann [ga]
 • การออกเสียง : vinna vinna [sv]
 • การออกเสียง : thiocfaidh thiocfaidh [ga]
 • การออกเสียง : verslaan verslaan [nl]
 • การออกเสียง : befürworten befürworten [de]
 • การออกเสียง : ní fhaca ní fhaca [ga]
 • การออกเสียง : búa búa [is]
 • การออกเสียง : ith ith [ga]
 • การออกเสียง : bäckst bäckst [de]
 • การออกเสียง : rjúfa rjúfa [is]
 • การออกเสียง : kennst kennst [de]
 • การออกเสียง : íosfaidh íosfaidh [ga]
 • การออกเสียง : vorbeikam vorbeikam [de]
 • การออกเสียง : bhfaca bhfaca [ga]
 • การออกเสียง : thugaim thugaim [ga]
 • การออกเสียง : an bhfeicfidh an bhfeicfidh [ga]
 • การออกเสียง : aufnahm aufnahm [de]
 • การออกเสียง : backbitten backbitten [en]
 • การออกเสียง : fljóta fljóta [fo]
 • การออกเสียง : velta velta [is]
 • การออกเสียง : gingst gingst [de]
 • การออกเสียง : entstände entstände [de]
 • การออกเสียง : wolltest wolltest [de]
 • การออกเสียง : tugaim tugaim [ga]
 • การออกเสียง : forewent forewent [en]
 • การออกเสียง : wehgetan wehgetan [de]
 • การออกเสียง : wißt wißt [de]
 • การออกเสียง : þrífa þrífa [is]
 • การออกเสียง : dtugann dtugann [ga]
 • การออกเสียง : thagann thagann [ga]
 • การออกเสียง : itheann tú itheann tú [ga]
 • การออกเสียง : gingt gingt [de]
 • การออกเสียง : fjochtsje fjochtsje [fy]
 • การออกเสียง : begûn begûn [fy]
 • การออกเสียง : begjinne begjinne [fy]
 • การออกเสียง : przystoi przystoi [pl]
 • การออกเสียง : przystoją przystoją [pl]