หมวดหมู่:

irregular accents

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular accents

 • การออกเสียง : ура ура [tt]
 • การออกเสียง : Ирек Ирек [tt]
 • การออกเสียง : алма алма [tt]
 • การออกเสียง : карма карма [ru]
 • การออกเสียง : гаҗәп гаҗәп [tt]
 • การออกเสียง : Батыр Батыр [tt]
 • การออกเสียง : күтәрмә күтәрмә [tt]
 • การออกเสียง : ата ата [tt]
 • การออกเสียง : Аша Аша [ru]
 • การออกเสียง : алмагач алмагач [tt]
 • การออกเสียง : уйма уйма [ru]
 • การออกเสียง : эре эре [ba]
 • การออกเสียง : пешек пешек [tt]
 • การออกเสียง : төрмә төрмә [tt]
 • การออกเสียง : тартма тартма [tt]
 • การออกเสียง : туңдырма туңдырма [tt]
 • การออกเสียง : тырыш тырыш [tt]
 • การออกเสียง : чакма чакма [chm]
 • การออกเสียง : тупик тупик [ru]
 • การออกเสียง : искәрмә искәрмә [tt]
 • การออกเสียง : шудырма шудырма [tt]
 • การออกเสียง : кома кома [ru]
 • การออกเสียง : димәк димәк [tt]
 • การออกเสียง : җиңел җиңел [tt]
 • การออกเสียง : ышкы ышкы [tt]
 • การออกเสียง : дымык дымык [tt]
 • การออกเสียง : карама карама [tt]
 • การออกเสียง : билгеләмә билгеләмә [tt]
 • การออกเสียง : айны айны [ru]
 • การออกเสียง : басма басма [bg]
 • การออกเสียง : торма торма [tt]
 • การออกเสียง : ташлама ташлама [tt]
 • การออกเสียง : төрле төрле [tt]
 • การออกเสียง : кара кара [tt]
 • การออกเสียง : агар агар [ru]
 • การออกเสียง : салма салма [chm]
 • การออกเสียง : җиксе җиксе [tt]
 • การออกเสียง : көймә көймә [tt]
 • การออกเสียง : каптырма каптырма [tt]
 • การออกเสียง : чөйлек чөйлек [tt]
 • การออกเสียง : сасы сасы [tt]
 • การออกเสียง : ылкын ылкын [tt]
 • การออกเสียง : белешмә белешмә [tt]
 • การออกเสียง : ярма ярма [tt]
 • การออกเสียง : almağaç almağaç [tt]
 • การออกเสียง : сарык сарык [tt]
 • การออกเสียง : тугай тугай [chm]
 • การออกเสียง : беркетмә беркетмә [tt]
 • การออกเสียง : аерма аерма [tt]
 • การออกเสียง : утлык утлык [tt]
 • การออกเสียง : йотлык йотлык [tt]
 • การออกเสียง : озайтма озайтма [tt]
 • การออกเสียง : әйдә әйдә [tt]
 • การออกเสียง : чалма чалма [tt]
 • การออกเสียง : күчмә күчмә [tt]
 • การออกเสียง : ятма ятма [tt]
 • การออกเสียง : тутык тутык [tt]
 • การออกเสียง : яшьләй яшьләй [tt]
 • การออกเสียง : берләшмә берләшмә [tt]
 • การออกเสียง : кыскасы кыскасы [tt]
 • การออกเสียง : күбек күбек [tt]
 • การออกเสียง : сызыкча сызыкча [tt]
 • การออกเสียง : Чишмә Чишмә [tt]
 • การออกเสียง : әле әле [tt]
 • การออกเสียง : борылма борылма [tt]
 • การออกเสียง : Ары Ары [tt]
 • การออกเสียง : хәер хәер [tt]
 • การออกเสียง : аңлатма аңлатма [tt]
 • การออกเสียง : түшәмә түшәмә [tt]
 • การออกเสียง : боек боек [ru]
 • การออกเสียง : чәпәмә чәпәмә [tt]
 • การออกเสียง : Өлгер Өлгер [tt]
 • การออกเสียง : ашлама ашлама [ba]
 • การออกเสียง : куегыз куегыз [tt]
 • การออกเสียง : кисмә кисмә [tt]
 • การออกเสียง : бае бае [tt]
 • การออกเสียง : орган орган [ru]
 • การออกเสียง : тәмам тәмам [tt]
 • การออกเสียง : атама атама [tt]
 • การออกเสียง : асла асла [tt]
 • การออกเสียง : барлык барлык [tt]
 • การออกเสียง : утыртма утыртма [tt]
 • การออกเสียง : кушма кушма [tt]
 • การออกเสียง : ашык ашык [nog]
 • การออกเสียง : яме яме [tt]
 • การออกเสียง : Сары Сары [tt]
 • การออกเสียง : Бушай Бушай [tt]
 • การออกเสียง : кыздырма кыздырма [tt]
 • การออกเสียง : карга карга [tt]
 • การออกเสียง : Бәрәкәт Бәрәкәт [tt]
 • การออกเสียง : исә исә [tt]
 • การออกเสียง : аркалы аркалы [tt]
 • การออกเสียง : утырма утырма [tt]
 • การออกเสียง : биләмә биләмә [tt]
 • การออกเสียง : турай турай [tt]
 • การออกเสียง : Якынай Якынай [chm]
 • การออกเสียง : уйдырма уйдырма [tt]
 • การออกเสียง : корма корма [ru]
 • การออกเสียง : койма койма [tt]
 • การออกเสียง : ныгытма ныгытма [tt]