หมวดหมู่:

irregular accents

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular accents

 • การออกเสียง : ура
  ура [tt]
 • การออกเสียง : Ирек
  Ирек [tt]
 • การออกเสียง : алма
  алма [tt]
 • การออกเสียง : Батыр
  Батыр [tt]
 • การออกเสียง : гаҗәп
  гаҗәп [tt]
 • การออกเสียง : карма
  карма [ru]
 • การออกเสียง : күтәрмә
  күтәрмә [tt]
 • การออกเสียง : Аша
  Аша [ru]
 • การออกเสียง : ата
  ата [tt]
 • การออกเสียง : алмагач
  алмагач [tt]
 • การออกเสียง : уйма
  уйма [ru]
 • การออกเสียง : эре
  эре [ba]
 • การออกเสียง : пешек
  пешек [tt]
 • การออกเสียง : төрмә
  төрмә [tt]
 • การออกเสียง : тартма
  тартма [tt]
 • การออกเสียง : туңдырма
  туңдырма [tt]
 • การออกเสียง : тырыш
  тырыш [tt]
 • การออกเสียง : тупик
  тупик [ru]
 • การออกเสียง : чакма
  чакма [chm]
 • การออกเสียง : искәрмә
  искәрмә [tt]
 • การออกเสียง : шудырма
  шудырма [tt]
 • การออกเสียง : кома
  кома [ru]
 • การออกเสียง : димәк
  димәк [tt]
 • การออกเสียง : җиңел
  җиңел [tt]
 • การออกเสียง : ышкы
  ышкы [tt]
 • การออกเสียง : дымык
  дымык [tt]
 • การออกเสียง : карама
  карама [tt]
 • การออกเสียง : билгеләмә
  билгеләмә [tt]
 • การออกเสียง : айны
  айны [ru]
 • การออกเสียง : кара
  кара [tt]
 • การออกเสียง : торма
  торма [tt]
 • การออกเสียง : ташлама
  ташлама [tt]
 • การออกเสียง : төрле
  төрле [tt]
 • การออกเสียง : агар
  агар [ru]
 • การออกเสียง : җиксе
  җиксе [tt]
 • การออกเสียง : көймә
  көймә [tt]
 • การออกเสียง : салма
  салма [chm]
 • การออกเสียง : каптырма
  каптырма [tt]
 • การออกเสียง : чөйлек
  чөйлек [tt]
 • การออกเสียง : сасы
  сасы [tt]
 • การออกเสียง : ылкын
  ылкын [tt]
 • การออกเสียง : белешмә
  белешмә [tt]
 • การออกเสียง : almağaç
  almağaç [tt]
 • การออกเสียง : ярма
  ярма [tt]
 • การออกเสียง : сарык
  сарык [tt]
 • การออกเสียง : тугай
  тугай [chm]
 • การออกเสียง : карга
  карга [ru]
 • การออกเสียง : беркетмә
  беркетмә [tt]
 • การออกเสียง : аерма
  аерма [tt]
 • การออกเสียง : әйдә
  әйдә [tt]
 • การออกเสียง : утлык
  утлык [tt]
 • การออกเสียง : йотлык
  йотлык [tt]
 • การออกเสียง : озайтма
  озайтма [tt]
 • การออกเสียง : чалма
  чалма [tt]
 • การออกเสียง : күчмә
  күчмә [tt]
 • การออกเสียง : ятма
  ятма [tt]
 • การออกเสียง : тутык
  тутык [tt]
 • การออกเสียง : яшьләй
  яшьләй [tt]
 • การออกเสียง : берләшмә
  берләшмә [tt]
 • การออกเสียง : кыскасы
  кыскасы [tt]
 • การออกเสียง : күбек
  күбек [tt]
 • การออกเสียง : Чишмә
  Чишмә [tt]
 • การออกเสียง : сызыкча
  сызыкча [tt]
 • การออกเสียง : әле
  әле [tt]
 • การออกเสียง : Ары
  Ары [tt]
 • การออกเสียง : басма
  басма [bg]
 • การออกเสียง : борылма
  борылма [tt]
 • การออกเสียง : хәер
  хәер [tt]
 • การออกเสียง : аңлатма
  аңлатма [tt]
 • การออกเสียง : түшәмә
  түшәмә [tt]
 • การออกเสียง : боек
  боек [ru]
 • การออกเสียง : орган
  орган [ru]
 • การออกเสียง : чәпәмә
  чәпәмә [tt]
 • การออกเสียง : Өлгер
  Өлгер [tt]
 • การออกเสียง : ашлама
  ашлама [ba]
 • การออกเสียง : куегыз
  куегыз [tt]
 • การออกเสียง : кисмә
  кисмә [tt]
 • การออกเสียง : бае
  бае [tt]
 • การออกเสียง : Сары
  Сары [tt]
 • การออกเสียง : тәмам
  тәмам [tt]
 • การออกเสียง : атама
  атама [tt]
 • การออกเสียง : барлык
  барлык [tt]
 • การออกเสียง : асла
  асла [tt]
 • การออกเสียง : ашык
  ашык [nog]
 • การออกเสียง : утыртма
  утыртма [tt]
 • การออกเสียง : кушма
  кушма [tt]
 • การออกเสียง : яме
  яме [tt]
 • การออกเสียง : Бушай
  Бушай [tt]
 • การออกเสียง : кыздырма
  кыздырма [tt]
 • การออกเสียง : Бәрәкәт
  Бәрәкәт [tt]
 • การออกเสียง : исә
  исә [tt]
 • การออกเสียง : аркалы
  аркалы [tt]
 • การออกเสียง : утырма
  утырма [tt]
 • การออกเสียง : биләмә
  биләмә [tt]
 • การออกเสียง : турай
  турай [tt]
 • การออกเสียง : корма
  корма [ru]
 • การออกเสียง : бие
  бие [mn]
 • การออกเสียง : Якынай
  Якынай [chm]
 • การออกเสียง : уйдырма
  уйдырма [tt]
 • การออกเสียง : койма
  койма [tt]