หมวดหมู่:

irregular

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular

 • การออกเสียง : bought bought [en]
 • การออกเสียง : half half [en]
 • การออกเสียง : point point [fr]
 • การออกเสียง : mice mice [en]
 • การออกเสียง : log log [en]
 • การออกเสียง : parties parties [en]
 • การออกเสียง : labyrinthine labyrinthine [en]
 • การออกเสียง : guerilla guerilla [de]
 • การออกเสียง : gehangen gehangen [de]
 • การออกเสียง : winden winden [de]
 • การออกเสียง : variably variably [en]
 • การออกเสียง : grub grub [en]
 • การออกเสียง : doggerel doggerel [en]
 • การออกเสียง : mochte mochte [de]
 • การออกเสียง : gebar gebar [de]
 • การออกเสียง : Genas Genas [nl]
 • การออกเสียง : labyrinthian labyrinthian [en]
 • การออกเสียง : gelogen gelogen [de]
 • การออกเสียง : wusste wusste [de]
 • การออกเสียง : focht focht [de]
 • การออกเสียง : schob schob [de]
 • การออกเสียง : esset esset [de]
 • การออกเสียง : Barst Barst [nl]
 • การออกเสียง : erschrak erschrak [de]
 • การออกเสียง : molk molk [nl]
 • การออกเสียง : befahl befahl [de]
 • การออกเสียง : entwich entwich [de]
 • การออกเสียง : klomm klomm [de]
 • การออกเสียง : vergiss vergiss [de]
 • การออกเสียง : vergaß vergaß [de]
 • การออกเสียง : skjalv skjalv [da]
 • การออกเสียง : erlosch erlosch [de]
 • การออกเสียง : fortfuhr fortfuhr [de]
 • การออกเสียง : guerillas guerillas [en]
 • การออกเสียง : erwog erwog [de]
 • การออกเสียง : starb starb [de]
 • การออกเสียง : stiehlt stiehlt [de]
 • การออกเสียง : mied mied [ro]
 • การออกเสียง : bläst bläst [de]
 • การออกเสียง : schoss schoss [de]
 • การออกเสียง : könntest könntest [de]
 • การออกเสียง : schwieg schwieg [de]
 • การออกเสียง : essest essest [de]
 • การออกเสียง : anbetrifft anbetrifft [de]
 • การออกเสียง : verhielten verhielten [de]
 • การออกเสียง : rannte rannte [de]
 • การออกเสียง : aussprach aussprach [de]
 • การออกเสียง : hab' hab' [de]
 • การออกเสียง : bewarfen bewarfen [de]
 • การออกเสียง : berät berät [de]
 • การออกเสียง : gedieh gedieh [de]
 • การออกเสียง : goss goss [de]
 • การออกเสียง : disfluency disfluency [en]
 • การออกเสียง : wusch (verb) wusch (verb) [de]
 • การออกเสียง : erriet erriet [de]
 • การออกเสียง : gefiel gefiel [de]
 • การออกเสียง : aßet aßet [de]
 • การออกเสียง : betrog betrog [de]
 • การออกเสียง : ausgab ausgab [de]
 • การออกเสียง : stirb stirb [de]
 • การออกเสียง : aßt aßt [de]
 • การออกเสียง : begab begab [de]
 • การออกเสียง : erlischt erlischt [de]
 • การออกเสียง : rieb rieb [de]
 • การออกเสียง : verhielt verhielt [de]
 • การออกเสียง : geschwiegen geschwiegen [de]
 • การออกเสียง : dryper dryper [sv]
 • การออกเสียง : giltst giltst [de]
 • การออกเสียง : verzieh verzieh [de]
 • การออกเสียง : festgesessen festgesessen [de]
 • การออกเสียง : wiedersah wiedersah [de]
 • การออกเสียง : erwogen erwogen [de]
 • การออกเสียง : issest issest [de]
 • การออกเสียง : aussah aussah [de]
 • การออกเสียง : нерегулярный нерегулярный [ru]
 • การออกเสียง : deviendront deviendront [fr]
 • การออกเสียง : versah versah [de]
 • การออกเสียง : hinwill hinwill [de]
 • การออกเสียง : blich blich [de]
 • การออกเสียง : wäret wäret [de]
 • การออกเสียง : hebben gedaan hebben gedaan [nl]
 • การออกเสียง : housemen housemen [en]
 • การออกเสียง : uregelmessig uregelmessig [no]