หมวดหมู่:

ironic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงironic

  • การออกเสียง : Says you Says you [en]
  • การออกเสียง : Θεσσαλονικάρχης Θεσσαλονικάρχης [el]
  • การออกเสียง : Chiantishire Chiantishire [en]
  • การออกเสียง : 可笑 可笑 [zh]
  • การออกเสียง : κλαπατσίμπαλα κλαπατσίμπαλα [el]
  • การออกเสียง : χαριτόβρυτος χαριτόβρυτος [el]
  • บันทึกการออกเสียง : 잘~했다 잘~했다 [ko] รอการออกเสียง