หมวดหมู่:

invite

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinvite

 • การออกเสียง : convidar convidar [pt]
 • การออกเสียง : awis awis [ilo]
 • การออกเสียง : 賓客 賓客 [zh]
 • การออกเสียง : zaproszeni zaproszeni [pl]
 • การออกเสียง : zapraszam zapraszam [pl]
 • การออกเสียง : gwahodd gwahodd [cy]
 • การออกเสียง : proszony proszony [pl]
 • การออกเสียง : awisen awisen [ilo]
 • การออกเสียง : zaprosisz zaprosisz [pl]
 • การออกเสียง : zaproś zaproś [pl]
 • การออกเสียง : zaproszone zaproszone [pl]