หมวดหมู่:

intimacy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงintimacy

  • การออกเสียงคำว่า snog snog [en]
  • การออกเสียงคำว่า nestling nestling [en]
  • การออกเสียงคำว่า romp romp [en]
  • การออกเสียงคำว่า heart-to-heart heart-to-heart [en]
  • การออกเสียงคำว่า pillow talk pillow talk [en]
  • การออกเสียงคำว่า komitywa komitywa [pl]
  • การออกเสียงคำว่า zbliżenie zbliżenie [pl]
  • การออกเสียงคำว่า zżycie zżycie [pl]
  • การออกเสียงคำว่า معاشَرَت معاشَرَت [fa]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า سچی سچی [ur] รอการออกเสียง